Isnin, 15 November 2010

Ucapan Sempena Peperiksaan STPM 2010

Assalamualaikum
Kepada para pelajar STPM 2010, selamat menempuh peperiksaan STPM 2010, semuga anda semua sukses dan mencapai keputusan yang membanggakan. Khususnya mereka yang mengambil mata pelajaran kesusasteraan  Melayu kertas 2.

Kepada para pelajar SMK sri gunung jangan lupa pada 7hb.Disember 2010 sila hadir ke sekolah untuk program terakhir bersama saya dan juga cikgu W. Hasanita.

Selasa, 9 November 2010

Skema Akhir Tahun 2010 (Kesusasteraan Melayu Kertas 2 moden)

SULIT
922/2
Kesusasteraan Melayu
Kertas 2
2010
3 Jam


PERSATUAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
CAWANGAN KELANTAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN ENAM RENDAH
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2010
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
                                                                                                                                              

SKEMA PERMARKAHAN

KESUSASTERAAN MELAYU

KERTAS 2

(Penghayatan Kesusasteraan Melayu Moden)

 
 Kertas Skema ini mengandungi 20 halaman bercetak

SKEMA JAWAPAN

BAHAGIAN A: SEJARAH DAN KRITIKAN

1.                   “Ketokohan Abdul Rahim Kajai terserlah dalam penulisan genre cerpen sebelum perang dunia kedua,sesuai dengan profesionnya sebagai wartawan, beliau memperlihatkan kepekaannya sebagai wartawan dengan memerhati,melapor , mengupas,mengkritik dan menganalisis pola masyarakat dalm karya-karya cerpennya”.Huraikan:

a.                   Latar kehidupan                                                                                                [5]

b.                   Keistimewaan ketokohan                                                                                   [12]

c.                   Sumbangannya                                                                                                  [8]

Skema Jawapan

a.                   Latar kehidupan                                                                                                [5]

F1:        Nama sebenar Abdul Rahim b Haji Salim 
F2:        nama pena ialah Pak Lacuk dan Wak Ketok
F3:        lahir pada 1894 
F4:       di Setapak, Selangor
F5:        Pendidikan awal di Sekolah Melayu Setapak,dan 1912 ke Singapura menjadi 
F6:        mengatur      huruf di Malaya Publishing House
F7:        ke Mekah untuk mengurus perniaagan ayah.
F8:        menjadi pengarang beberapa buah akhbar seperti mingguan Edaran Zaman, Mingguan
            Saudara, Akhbar Majlis dan Warta Malaya
F9:        pada tahun 1930, beliau dilantik sebagai penolong pengarang akhbar  Saudara
F10:      Beliau dianggap sebagai Bapa Wartawan 
F11:     dan Pelopor Cerpen Melayu Moden
F12:     Tarikh meninggal 5 Disember 1943

Pilih 5 isi
1 isi = 1 markah
5 isi x 1 markah = 5 markah

b.                   Keistimewaan ketokohan                                                                                                      [12]
F1:        beliau dianggap sebagai Bapa Wartawan Melayu
H1:       kerana penglibatan aktif dalam beberapa  buah akhbar dan majalah dalam tahun 30an
             dan 40an

F2:        beliau digelar sebagai  Bapa Cerpen Melayu Moden./ banyak menghasilkan cerpen
H2:       Dalam tahun 30an, beliau telah menulis  30 buah cerpen dan 40an sebanyak 11 buah  cerpen

F3:        seorang pengarang yang berani dan tajam kritikannya.
H3:       Beliau mengkritik para pemimpin Melayu yang melakukan penyelewengan  dan    membangkit semangat nasionalisma.Contoh cerpen Awang Putat

F4:        seorang wartawan Melayu pertama  yang berani menyuarakan istilah DKK dan takrif       Melayu
H4:       contoh cerpen Buang  bangsa, Buang Harta keranamu Tuan

Pilih 3 sahaja
1 isi = 4 markah ( 2 markah fakta, 2 markah huraian /contoh)
3 isi x 4markah = 12 markah

c) Sumbangannya                                                                                                          [8]

F1:        penulisan cerpen
H/C:     antologi Banyak Udang, Banyak Garam, Lain Padang Lain Belalang dan Pustaka Kajai

F2:        penulisan cerpen dalam akhbar
H/C:     Mastika, Warta Malaya dan Warta Jenaka

F3:        Menghasilkan cerpen yang tajam kritikannya
H/C:     Contoh Hilang Bangsa Tak Berwang, Si Mat Pisang Rebus dan Awang Putat

F4:        menghasilkan cerpen yang pelbagai tema dan persoalan
H/C:     menyentuh aspek ekonomi, nasionalisma, politik dan kepentingan orang Melayu.Contoh     cerpen Awang Putat, Salah Siapa dll

F5:        Penulisan novel terjemahan
H/C:     Hikayat Dzul Ruhain

Pilih 4 sahaja
1 isi = 2 markah( 1 markah fakta, 1 markah huraian dan 1 markah contoh)
4 isi x 2 markah = 8 markah

 2.                   “Sajak merupakan salah satu jenis kesusasteraan Melayu moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi”.Berdasarkan pernyataan ini,

a.                   Nyatakan dua tokoh penyajak sebelum perang                                                                           [4]
b.                   Dengan memberikan contoh,huraikan 4 persoalan sajak sebelum perang.                                  [12]
c.                   Jelaskan bentuk-bentuk sajak sebelum perang                                                                            [9]
Skema Jawapan

a.       Nyatakan 2 tokoh penyajak sebelum perang                                                                                     [4]

F1:        Muhammad Yaasin Maamur                            F5:       Ngumba
F2:        Yusuff Arshad                                                 F6:       Atma Jiwa / Harun Aminurasid
F3:        Kasmini Hj Ariff
F3:        Ahmad Ismail
F4:        Abu Samah

Pilih 2 isi sahaja
1 isi = 2 markah
2 isi x 2 markah  = 4 markah

b.       Dengan memberikan contoh,huraikan empat persoalan sajak sebelum perang.                                  [12]
F1:       melebihkan persoalan moral dan pendidikan/didaktik
H/C:     ia berhubung dengan kemerosotan akhlak muda-mudi akibat pengaruh budaya barat dan
            menyentuh kepentingan pendidikan moral sajak Pujukan Hati (Pungguk),Pulau Bahagia
            ( Yusuff Arshad) dan Harta Dunia (Abu Samah)

F2:       mementingkan amanat / nilai-nilai agama
H/C:     penyajak berkeinginan untuk mengajar pembaca supaya mencontohi nilai-nilai agama        yang baik sajak Pesan Kepada Dinda ( Kasmani Hj Ariff) dan Jangan Disangka ( Yusuff           Arshad)

F3:       perubahan zaman / kemodenan
H/C:     kemasukan barat menyebabkan masyarkat terpengaruh dengan budaya barat yang            berbeza dengan budaya timur sajak Ketamadunan Timur Ke Barat oleh Daniel Din

F4:       menanamkan semangat nasionalisma / kesedaran nasib bangsa / membebaskan tanahair
H/C:     cinta kepada agama,bangsa dan tanahair sajak Bisikan Sukma karya Kasmani      Hj.Ariff,Rayuan Tanahair  karya Pungguk dan sajak Tanahair karya Abu Samah

F5:       percintaan muda-mudi
H/C:     memperkatakan persoalan cinta muda-mudi,kesetiaan dan kekecewaan sajak Pujukan       Hati karya Pungguk

Pilih 4 sahaja
1 isi = 3 markah( 1 markah fakta, 1 markah huraian dan 1 markah contoh)
4 isi x 3markah = 12 markah


c) Jelaskan bentuk-bentuk sajak sebelum perang                                                                                       [9]

F1:       terikat dengan susunan rangkap puisi Melayu lama
H/C      susunan rangkap terdiri daripada 4 baris menyerupai pantun dan syair sajak Keluh Kesah karya Pungguk dan sajak Maafkan Beta karya Ngumba

F2:       susunan rima
H/C:     susunan rima akhir dibuat dalam susunan aaaa,abab dan aabb sajak Fitnah karya Abu       Samah

F3:       sajak bebas dari segi bentuk puisi Melayu lama
H/C:     susunan baris dalam rangkap dan jumlah perkataan dalam baris tidak sama,namun             susunan rima akhirnya masih banyak yang sama.sajak Pertanyaan Sukma dan Ratapan            Jiwa karya Kasmani Hj Ariff

F4:       Terikat dari segi jumlah patah perkataan (4 hingga 5 patah perkataan)

F5:       Jumlah suku kata (8 hingga 12)

Pilih 3 sahaja
1 isi = 3 markah( 1 markah fakta, 1 markah huraian dan 1 markah contoh)
3 isi x 3markah = 9 markah


BAHAGIAN B: GENRE CERPEN

3.         Baca petikan cerpen di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

            Maka oleh sebab Tauke Chau Ju Kua berasa sangat mustahak membawa anaknya itu balik ke negeri China supaya berpeluang dia melihat negeri dan tanah air nenek moyangnya dan menyaksikan keelokkan saudara-saudara sebangsanya dan percaya dia bahawa fikiran anaknya itu akan berubah daripada kasih dan sayangkan Malaya, kepada menghormati China, dia pun bersiap dengan sulitnya hendak balik ke negeri China.

                                    ( Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia, 2003.Cerpen
                                    Macam Gergaji Dua Mata,  dalam Mutiara Sastera                                                                      Melayu Moden Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, halaman  4-5 )

a.         siapakah nama anak Tauke Chau Ju Kua dan senaraikan bandar-bandar yang             pernah dilawati oleh mereka berdua sewaktu berada di negara china                                                                     [ 4 ]

b.         Jelaskan perbandingan watak antara Tauke Chau Ju Kua dengan anaknya                                   [12]

c.         Huraikan tiga teknik penulisan dalam cerpen di atas.                                                                 [ 9 ]


Skema Jawpan

a)                  Nama watak anak Tauke Chau Ju Kua:
             Miss Lili Chu                                                                                                               1 markah

            Nama Bandar yang pernah dilawati ialah:
            i).         Peking                                                                                                               1 markah
            ii).        Soato                                                                                                                 1 markah
            iii).       Canton                                                                                                               1 markah
            (Tongsan tidak diterima sebagai jawapan kerana Tongsan bermaksud Negara       China)

1 isi x 1markah
4 isi x 1 markah = 4 markah


b)                  Perbandingan watak ialah:

F1: dari segi latar belakang kelahiran
H/C: Taukeh Chau Ju Kua merupakan seorang imigran cina yang berhijrah Ke Tanah Melayu
dan berkahwin dengan Nyonya Cik. Manakala Miss Lili Chu merupakan anak tunggal bagi            pasangan Taukeh Chau Ju Kua dengan Goh Kok Chi dilahirkan dan dibesarkan di Tanah Malaya.
F2: dari segi semangat Nasionalisme
H/C: Miss Lili Chu mempunyai semangat nasionalisme yang menebal dan sentiasa                           cintakanTanah air tempat kelahirannya, walaupun dipujuk dan dibawa oleh ayahnya melawat  negeri China . Manakala Taukeh Chau Ju Kua tidak mempunyai perasaan cinta akan tanah Malaya walaupun telah lama menetap di Malaya. Kedatangan Taukeh Chau Ju Kua ke Malaya adalah senata untuk mengaut keuntungan.

F3: dari segi tidak mengenang budi
H/C: Taukeh Chau Ju Kua tidak mengenang budi terutama budi orang melayu yang telah membantunya dengan memberi  makanan dan pakaian sewaktu beliau mula-mula sampai ke Malaya.Manakala Miss Lili Chu sangat prihatin terhadap kebajikan orang melayu kerana merasakan keluarganya banyak terhutang budi, malah Miss Lili Chu menegur sikap bapanya yang tidak mengenang budi.

F4: Kedua-dua mempunyai sifat penyayang.
H/C: Taukeh Chau Ju Kua merupakan seorang bapa yang penyayang, walaupun beliau gagal memujuk miss lili Chu agar mencintai Negara China , beliau tetap menyayangi anaknya Miss Lili Chu. Begitu juga Miss Lili Chu yang menyayangi bapanya. Beliau sanggup mengikut bapanya ke negera China selama enam bulan demi memuaskan hati bapanya.

(Tambahan skema : pemurniaan semasa kursus profesionalisme)
F5: Perbezaan dari segi sikap tamak
F6: Keprihatinan / mengambilberat
F7: Kedua-duanya berbangsa cina

Nota: Jawapan mesti ada kedua-dua elemen (Persamaan dan perbezaan) = 2 + 1 @ 1+2

Pilih 3 isi sahaja
1isi x 4markah (2 markah fakta dan 2 markah Huraian/Contoh)
3 isi x 4 markah = 12 markah

 c)                  Tiga teknik penceritaan

F1:       Dialog
HC:      merupakan perbualan atau percakapan di antara dua watak atau lebih pada sesuatu          masa.Perbualan antara Taukeh Chau ju Kua dengan Miss Lili Chu tentang  majalah         Keris. Taukeh Chau ju Kua menegur sikap anaknya Miss Lili Chu yang membaca       majalah Keris. Beliau berpendapat majalah tersebut merupakan sebuah majalah yang        karut dan sangat merbahaya, sedangkan Miss Lili Chu menyatakan majalah tersebut            banyak member faedah.

F2:       Imbas kembali
H/C:     Pengarang memasukkan peristiwa lampau dalam plot semasa. Taukeh Chau Ju Kua                     terkenangkan isterinya yang mendidik anaknya Miss Lili Chu sehingga menjadi orang     yang bersemangat kemelayuan.

F3:       Pemerian
H/C:     Pengarang menceritakan secara langsung tentang watak,peristiwa atau suasana. pengarang menceritakan adat dan budaya ibu Miss Lili chu yang menyerupai orang             melayu dengan berkain batik, berbaju kebaya,makan sirih dan pandai memasak makanan        melayu.

F4:       Imbas muka
H/C:     Bayangan awal sesuatu peristiwa yang akan berlaku yang dimasukkan oleh pengarang      dalam plot.Taukeh Chau JU Kua membayangkan suatu hari nanti anaknya akan berubah         pendiriannya    daripada cintai akan Malaya kepada menghormati Negara China apabila        dibawa melawat kenegara China.

F5:       Monolog
H/C      Berkata pada diri sendiri cth: m.s 6

Pilih 3 isi sahaja
1 isi x 3 markah (1 markah fakta, 2 markah Huraian/Contoh)
3 isi x 3 markah = 9 markah

Soalan 4
4.         Baca petikan cerpen di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya ,

            You mudah sangat melenting.”
            ”Bukankah you yang sebutkan?”
            Dia merenung muka isterinya yang sudah kehilangan zaman mudanya kerana di    rampas             oleh lapan orang anaknya.
            You mesti faham. Golongan intelektual tidak menghabiskan masa mereka di kelab           malam. Mereka menghabiskan masa di perpustakaan.

                        ( Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia, 2003.
                            Cerpen Kesementeraan,  dalam Mutiara Sastera                                                                     Melayu Moden Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, halaman  51 )

           
a.         Siapakah you dalam petikan dan huraikan tiga perwatakannya dalam cerpen  [ 7 ]

b.         Huraikan tiga persoalan dyang dikemukakan oleh pengarang dalam cerpen   [ 9 ]

c.         Jelaskan tiga citra masyarakat dalam cerpen.                                              [ 9 ]                                                          
Skema Jawapan:

a)                  You dalam petikan ialah isteri pegawai.   / ibu kpd. lapan orang anak                          1 markah

Tiga perwatakan you dalam cerpen

F1:       seorang yang setia / taat / patuh.
H/C:     isterinya seorang isteri yang setia. Sanggup berpindah randah menikut suaminya yang        bertugas di Kota Wangi.

F2:       seorang yang menjadi pendorong utama dalam kerjaya suami.
H/C:     isterinya seringkali mengingati tentang tanggungjawab suaminya ke atas Kota Wangi.

F3:       seorang yang pentingkan semangat kejiranan.
H/C:     Isterinya sanggup menumpangkan anak kecilnya kepada kakaknya semata-mata mahu      meramaikan majlis kenduri tersebut.

F4:       Penyayang
F5:       Berani - melabelkan suaminya "jin"

Pilih 3 isi sahaj
1 isi x 2 markah (1 markah fakta dan 2 markah Huraian/Contoh)
3 isi x 2 markah = 6 markah
           
b)                  Tiga persoalan dalam cerpen
F1:       taraf pendidikan menentukan darjat seseorang.
H/C:     Pengarang menonjolkan bahawa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin         dihormati dalam masyarakat.Pengarang menjelaskan dalam masyarakat Kota Wangi,        semakin tinggi pendidikan dan semakin banyak ijazah diperoleh, penduduk akan lebih   menyanjunginya.

F2:       Masyarakat Bandar yang pentingkan diri sendiri. / individualistik
H/C:     Pengarang menonjolkan terdapat masyarakat Bandar yang hidup pentingkan diri   sendiri.Masyarakat Kota Wangi hidup menyendiri daripada masyarakat sekitarnya.           Semakin tinngi pengetahuan semakin terpisah daripada masyarakat.

F3:       tentang pemikiran manusia.
H/C:     Pengarang menyatakan bahawa masyarakat sukar dibentuk apabila ilmu semakin tinggi.‘Dia’ sendiri tidak pasti dan tidak yakin sama ada boleh membentuk masyarakat di     Kota Wangi memandangkan rata-rata penduduk Kota Wangi terdiri daripada golongan          intelektual.

F4:       Nilai kejiranan masyarakat Bandar.
H/C:     Dalam kehidupan bermasyarakar kita haruslah sering berhububg antara satu sama            lain.sudah menjadi tanggungjawab sebagai seorang Islam hendaklah hidup    berjiran.Masyarakat Kota Wangi kebanyakan mereka tidak hiraukan jiran. Dapat dilihat         melalui watak ustaz yang seringkali berkhutbah Jumaat tentang semangat kejiranan,          tetapi dia sendiri tidak mengambil tahu hal jiran.

F5:       Kehidupan  yang mementingkan status / kedudukan
H/C   :  Penduduk kota Wangi Makan di restoren mewah / tidak membeli belah di tempat awam    sebaliknya membeli di supermarket.

F6:       Kasih sayang
H/C:  Watak utama ‘dia’ yang sangat menyayangi dan prihatin terhadap keluarganya. Dia             mengongkong anak-anak  gadisnya supaya tidak bebas, sebaliknya menjadi manusia yang    baik

F7:        Materialistik / kebendaan
F8:        Keagamaan

Pilih 3 isi sahaja
1 isi x 3 markah ( 1 markah fakta, 2 markah Huraian/Contoh)
3 isi x 3 markah = 9 markah

c)                  Tiga citra masyarakat:
d)                   
F1:       Masyarakat Intekektual dan moden.
H/C:     Masyarakat yang mementingkan kelayakan akedemik yang setinggi mungkin. Dengan       kelulusan tertinggi membolehkan diri mereka dihormati dan dipandang tinggi oleh      masyarakat setempat.

F2:       Masyarakat melayu yang berstatus tinggi.
H/C:     Masyarakat Kota Wangi menjaga stutas mereka. Mereka kebanyakkannya akan memilih tempat yang agak istimewa untuk makan dan tidak akan ke gerai-gerai untuk menikmati                     hidangan. Begitu juga untuk membeli barang keperluan harian, masyarakat Kota Wangi          akan ke pasaraya untuk membelibelah.

F3:       Masyarakat yang tidak mengamalkan semangat kejiranan.
H/C:     Kehidupan masyarakat kota Wangi kebanyakan hidup tersisih daripada jiran. Mereka        tinggal di rumah yang berjeriji dan sentiasa berkunc, ditambah pula dengan kesibukkan   suami isteri keluar bekerja menyebabkan hubungan kejiranan menjadi kurang.

F4:       Masyarakat yang mementingkan ilmu.
H/C:     Masyarakat Kota Wangi mementingkan ilmu. Mereka akan berusaha mendapatkan          pelbagai peringkat ijazah demi mendapatkan kedudukan dalam masyarakat.

F5:       Masyarakat teknokrat / Usahawan yang tamak / rakus
H/C:     Masyarakat Kota Wangi juga terdiri daripada masyarakat usahawan yang tamak dan        rakus mencari kesenangan / kekayaan. Golongan ini sanggup membuat pinjaman bank             berjuta-juta semata-mata untuk mengaut keuntungan peribadi
F6:       Masyarakat ulama / alim yang songsang
H/C:     Dalam masyarakat Kota Wangi, juga terdapat golongan agama / ulama yang pandai          memberi fatwa tetapi tidak sanggup mengamalkannya / mempraktikkan hukum         Islam.Masyarakat ulama yang memperalatkan agama Islam

F7:       Masyarakat moden yang berpendidikan Barat / Pengaruh Barat
H/C:     Dalam masyarakat Kota Wangi juga terdapat masyarakat moden yang berpendidikan        liberal Barat yang mementingkan hiburan dan keseronokan hidup hidup dunia semata-          mata.Masyarakat ala “Boy George” , “Dallas”, “Dynasty”.

F8: Masyarakat penyayang
F9: Masyarakat Munafik / hipokrit

Pilih 3 isi sahaja
1 isi x 3 markah (1 markah fakta, 2 markah Huraian/Contoh)
3 isi x 3 markah = 9 markah 

BAHAGIAN C : GENRE DRAMA

Skema jawapan
5. Aspek-aspek pementasan yang menimbulkan kekaguman
F1:       Aspek Prop / peralatan
H/C:     Penggunaan prop begitu dititikberatkan oleh penulis. Penggunaan prop yang sesuai            mampu menghidupkan sesebuah drama. Penggunaan prop seperti meja, kerusi, radio,      telefon, beberapa buku Inggeris dan sebagainya mampu menggambarkan realiti ruang      tamu rumah Dahlan yang mewah sesuai dengan pendidikan dan pekerjaan Dahlan             sebagai lawyer. Kepelbagaian penggunaan prop tersebut menjadikan drama ini lebih          menarik dan berkesan sehingga menimbulkan kekaguman pada audiens.
F2:       Aspek Kostum / busana / pakaian
H/C:     Penggunaan kostum secara berhati-hati perlu ditekankan agar wujud kesesuaian di antara             watak dengan peranan yang didokong. Rahimah mengenakan pakaian tidur semacam     Barat sesuai dengan watak Rahimah isteri Dahlan yang tinggal di England selama empat     tahun. Begitu juga kostum yang dikenakan pada Dahlan iaitu kemeja, seluar panjang dan       topi sesuai dengan pekerjaan pada waktu itu sebagai merinyu kesihatan. Penggunaan        kostum yang sesuai sebegini dapat menimbulkan kesan yang lebih mendalam kepada   audiens.
F3:       Kesan Cahaya / lampu
H/C:     Memberi suasana yang diingini mengikut adegan pentas. Cahaya api terang kelam            berbalam meninggalkan kesan emosi kepada penonton. Adegan Dahlan sewaktu berada   di kubur dalam keadaan sedih dan penuh keinsafan menggunakan cahaya suram. Begitu       juga penggunaan lampu yang dipasang dari belakang penonton menyuluh Dahlan dan             watak-watak lain seperti Lebai Alang, Peminta Sedekah dan Rahman ketika Dahlan di      penjara mampu memberi kesan emosi kepada audiens.
  F4:     Aspek pentas
  H/C:   Untuk menggambarkan gaya  kehidupan Dahlan, pengarang telah menggunakan latar        pentas yang berlatarbelakangkan ruang tamu rumah Dahlan. Di sinilah banyak peristiwa          penting yang berlaku dalam menggerakkan drama tersebut. Teknik  penggunaan pentas        tersebut sangat menarik  dan berkesan sehingga dapat menimbulkan kesan kekaguman       terhadap audiens.
           
F5:       Aspek bunyi
H/C:     Kesan bunyi dapat membantu pementasan drama ini. Kesan bunyi dapat menimbulkan      pelbagai perasaan seperti riang, cemas, takut, sedih dan sebagainya. Kesan bunyi telefon     mampu mewujudkan suasana riang dan gembira di antara dua watak iaitu Dahlan dan Ros dan dapat menggambarkan gaya hidup moden.

Pilih 5 isi
1 isi = 5 markah ( 2 markah fakta, 3 markah huraian/contoh )
5 isi X 5 markah = 25  markah

6.         Baca petikan drama di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

            DAHLAN: Saya juga bersalah pada masyarakat. Saya insaf dan saya bersedia                                        berbalik pada masyarakat.

            PAK HAMID:  Syukur, dengan lidah kau, kau mengaku insaf. Bermakna kau dah                                    sesat di hujung jalan, kau balik ke pangkal jalan.

            DAHLAN: Tapi...

            PAK HAMID: Tapi, apa Dahlan?

            DAHLAN: Tapi, adakah masyarakat mahu menerima saya balik?

            PAK HAMID: Tentu sekali... tapi ingat, jangan cakap saja insaf. Buktikanlah. Kau mesti                          bersihkan dulu diri, jiwa dan hati kau sekaramng dan mengaku nak balik ke                          pangkal jalan. Aku harap kau juga mesti mengaku berbalik semula dengan                                    Rahimah. Rahimah sekarang ada di rumahku. Marilah kita balik. Dengan adanya                                     kau bersama-sama berjuang kerana kemajuan masyarakat bangsa dan tanahair,                            kita akan maju.

            (Rahimah masuk dengan tergesa-gesa. Dahlan terpandang Rahimah, segera            mendapatkan Rahimah).

            DAHLAN: Rahimah , maafkan aku, Rahimah. Aku bersalah kepada kau,                                                             Rahimah. Maafkan aku, Rahimah.

            RAHIMAH: Mah pun begitu juga, bang. Mah minta maaf banyak-banyak.                                               Marilah kita bersama-sama balik ke pangkal jalan.

                       
                                    ( Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia, 2003.
                                    Drama Lawyer Dahlan,  dalam Mutiara Sastera                                                                          Melayu Moden Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, halaman  225 )

a.         nyatakan latar tempat dan masa dalam petikan di atas.                                      [ 4 ]

b.         Huraikan mesej berunsur didaktik yang terdapat dalam petikan di atas.                [ 6 ]

c.         Berdasarkan drama jelaskan
                        i.          watak protagonis Pak Hamid                                                      [ 6 ]
                        ii.          watak antagonis Dahlan                                                             [ 9 ]

Skema Jawapan:
a) Latar tempat – Di tanah perkuburan                                                               2 markah
         Latar masa – Tengah malam                                                                     2 markah

b) Mesej berunsur didaktik di dalam petikan
F1:       Insaf apabila melakukan kesalahan / kembali ke pangkal jalan
H/C:     Setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan tetapi apabila kita sedari,       kita harus kembali ke pangkal jalan .Dahlan: Saya juga bersalah pada masyarakat. Saya            insaf dan saya bersedia berbalik pada masyarakat.
F2:       Sedia memaafkan kesalahan orang lain
H/C:     Bagi manusia yang tinggi budi, akan bersedia memaafkan kesalahan orang lain walaupun               seberat manapun kesalahan yang dilakukan ke atas dirinya.Dahlan: Rahimah, maafkan        aku, Rahimah. Aku bersalah kepada kau, Rahimah. Maafkan aku RahimahRahimah :            Mah pun begitu juga, bang.

F3:       Berusaha berjuang bersama-sama untuk kemajuan masyarakat
H/C:     Kemajuan masyarakat dan negara akan dapat dicapai dengan mudah jika setiap ahli         masyarakat bersatu padu...Pak Hamid:...... Dengan adanya kau bersama-sama berjuang         kerana kemajuan masyarakat bangsa dan tanah air, kita akan maju.

F4: Bersyukur dengan perubahan sikap Dahlan yang sudah insaf
F5: Memberi nasihat ( Kepada orang lain)

 Pilih 2 isi sahaja
 1 isi = 3 markah ( 1 markah fakta, 2 markah huraian/contoh )
 2 isi x 3 markah  = 6 markah

c)  i. watak protagonis Pak Hamid
F1:       Pemurah/dermawan
H/C:     Pak Hamid telah  menderma wang kepada mereka yang memerlukan iaitu peminta           sedekah sebanyak 10 sen. Beliau juga tidak kedekut memberi sumbangan  sebanyak            RM10.00 kepada Rahman  bagi pembinaan sekolah rakyat brcorak Melayu.
F2:       Bertanggungjawab sebagai bapa saudara
H/C:     Pak Hamid merupakan bapa saudara Dahlan dan beliau bertanggungjawab membesar dan            menyekolah Dahlan sehingga darjah sembilan sekolah Inggeris. Pak Hamid sudah       menganggap Dahlan seperti anaknya selepas ibubapa Dahlan meninggal dunia.
F3:       Suka memberi nasihat
H/C:     Pak Hamid merupakan seorang pemimpin masyarakat yang berpengalaman luas. Beliau    sering menasihati Dahlan agar menjadi manusia yang berjaya dalam pelajaran dan berpegang teguh pada adat resam dan budaya orang Melayu.

F4:       Pemimpin yang amanah.
H/C:     Pak Hamid berkhidmat dengan jujur untuk kepentingan masyarakat. Beliau tidak sanggup
            melihat anak buah disekelilingnya ketinggalan dalam bidang pendidikan. Sebab itulah          beliau telah meminta Dahlan agar memanjangkan ilmu yang dipelajari di England kepada          anak bangsa di kampung.

F5:       Prihatin / mengambilberat

Pilih 2 isi sahaja
1 isi = 3 markah ( 1 markah fakta,  2 markah huraian/ contoh )
2 isi x 3 markah = 6 markah

  ii. watak antagonis Dahlan
F1:       Kedekut / mementingkan diri sendiri
H/C:     Dahlan tidak pernah menghulur sebarang bantuan berupa wang ringgit kepada mereka      yang memerlukan seperti peminta sedekah, Rahman, Zakiah dan Lebai Alang malah           memandang mereka dengan perasaan yang jelak dan hina.
F2:       Pecah Amanah / rasional
H/C:     Dahlan telah pecah amanah d dalam pekerjaannya apabila menerima wang suapan           daripada Tauke Leong sebanyak RM10.000. Hal ini menyebabkan Dahlan dijatuhi          hukuman empat tahun penjara kerja berat.

F3:       Ugut pekerja bawahan / menganiaya pekerja
H/C:     Dahlan bersikap tidak bertimbang rasa apabila mengugut pekerja bawahannya agar           menyerahkan sebahagian dari gajinya kepada Dahlan. Jika tidak, mereka akan        diberhentikan.

F4:       Terpengaruh dengan budaya Barat
H/C:     Dahlan terlalu taksub dengan  gaya hidup dari Barat. Beliau sering mengunjungi kelab-      kelab malam, berpoya-poya dengan perempuan dan minum minuman keras. Beliau     menganggap semua dari barat itu baik dan menggambarkan gaya hidup moden.

F5:       Cerai isteri tanpa alasan munasabah
H/C:     Dahlan sanggup menceraikan Rahimah apabila berlaku pertengkaran. Ini kerana Dahlan   tidak mahu menerima nasihat daripada Rahimah agar berubah dan kembali ke pangkal jalan.

F6: Pegangan agama yang longgar / kurang didikan agama
F7: Sombong / angkuh
F8: suka berhutang
F9: Tidak mengenang budi

Pilih 3 isi
1 isi = 3 markah ( 1 markah fakta, 2 markah huraian/contoh )
3 isi x  3 markah  = 9 markah
SKEMA GENRE SAJAK
7. Baca sajak di bawah dan jawab soalan yang mengikutinya.

MEMBUNUH MIMPI
(sebuah pesan untuk Mayawati)
Usman Awang

Usiamu menghampiri sunti dara
mengibarkan rasa di selendang sutera
menyembunyikan malu di bilik terkunci
diselubungi rindu lagu dan tari
seribu bayang seribu mimpi                                                     5
yang manis indah kerana itulah mimpi.

Mimpi itu adalah keajaiban anugerah
tapi dialah nanti menyebabkan kau gundah
terasing di cermin kenyataan
kehidupan yang ganas dan kejam.                                         10

Sunti daraku,
jangan kau pinjam lamunanku, hati seorang ayah
yang kini kubenci sebab begitu lemah
selamanya mimpiku hidup serba indah.

Bunuhlah mimpi itu, anakku                                                      20
kau membunuh segala palsu
lagu dan rindu
yang menipumu.

Dapatkan keberanian hidup baru,
dari kekuatan hati dan ketinggian ilmu.                                    25


Puisi-puisi Pilihan Usman Awang, 1987
Dewan Bahasa dan Pustaka.


a)      Namakan unsur gaya bahasa dan definisinya ungkapan  sajak ini.

i.                     Usiamu menghampiri sunti dara (R1:B1)                                   [2]
            
ii.                   Seribu bayang seribu mimpi (R1:B5)                                          [2]
       
iii.                  Kehidupan yang ganas dan kejam (R2:B4)                                [2]

SKEMA NO. 7

a)      Nama unsur gaya bahasa dan definisi ungkapan. [8]

i.                     Usiamu menghampiri sunti dara (R1:B1)

       Gaya bahasa Inversi                                                                                                [1]
       Definisi : Pembalikan rangkaikata/frasa yang tidak mengikut hukum DM  dalam sajak                                                                                                                                                [1]

ii.                   Seribu bayang seribu mimpi (R1:B5)      

       Gaya bahasa Perulangan kata/perkataan dalam baris                                                             [1]
       Definisi : Perulangan/perulangan kata/perkataan yang sama dalam sebaris sajak                     [1]

       iii.           Kehidupan yang ganas dan kejam (R2:B4)

       Gaya bahasa Hiperbola/Melampau                                                                                        [1]
       Definisi : Perbandingan kata secara mekampau/berlebih-lebihan dalam sebaris sajak                 [1] 

        iv.         Seribu bayang seribu mimpi(R1:B5)                                          
                     Yang manis indah kerana itulah mimpi(R1:B6)

        Gaya bahasa Perulangan Epifora/kata di akhir baris                                                             [1]
        Definisi : Pengulangan/perulangan kata/perkataan di akhir baris yang bertentangan dalam
                       dalam sajak.                                                                                                      [1]
 Nota: Asonansi & Aliterasi hanya untuk 1 jawapan sahaja.

b) Huraikan empat gambaran watak ayah           [8]

F1 : Ayah seorang yang suka mengelamun. / suka berkhayal
H : Dalam sajak ini dinyatakan gambaran watak ayah merupakan seorang yang suka melayan perasaannya dengan suka mengelamun dengan khayalan. Jadi ayah menasihati anaknya jangan suka mengelamun seperti ayahnya.
C : jangan kau pinjam lamunanku, hati seorang ayah (R3:B2)

F2  : Ayah mempunyai hati yang lemah.
H : Dalam sajak ini digambarkan bahawa watak ayah mempunyai hati yang lemah. Jadi ayah begitu benci terhadap kelemahan hatinya itu.
C : yang kini kubenci sebab begitu lemah(R3:B3)

F3 : Ayah percayakan mimpi yang menggambarkan kehidupan ini serba indah.
H : Dalam sajak ini juga dijelaskan gambaran watak ayah sebagai seorang yang mempercayai mimpi bahawa kehidupannya serba indah dan mengasyikkan.
C : selalunya mimpiku hidup ini serba indah(R3:B4)

F4 : Ayah mempunyai kesedaran/keinsafan.
H ; Dalam sajak ini dipaparkan gambaran watak ayah yang telah sedar/insaf atas kesilapannya yang mempercayai mimpinya yang mengambarkan kehidupan ini indah dan mengasyikkan. Jadi atas kesedaran/keinsafan inilah ayah menyarankan anaknya supaya tidak mempercayai mimpi.
C : Bunuhlah mimpi itu, anakku(R4:B1)

F5 : Ayah mempunyai sikap keberanian dalam hidup.
H : Dalam sajak ini dijelaskan gambaran watak ayah yang mempunyai sikap berani. Dengan mempunyai sikap berani inilah saja dapat menyebabkan seseorang itu tidak percayakan mimpi.
C : Dapatkan keberanian hidup baru(R5:B1)

F6 : Ayah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.
H : Dalam sajak ini dijelaskan gambaran watak ayah yang mempunyai imu pengetahuan yang tinggi. Dengan mempunyai ilmu pengetahuan  juga yang tinggi inilah saja dapat menyebabkan seseorang itu tidak percayakan mimpi
C : dari kekuatan hati dan dan ketinggian ilmu(R5:B2)

F7: Seorang ayah yang penyayang

Pilih 4 isi sahaja
1 isi = 2 markah (1 markah fakta dan 1 markah Huraian/Contoh)
4 isi x 2 markah = 8 markah

c) Perasaan dalam sajak.

F1 : Perasaan Gembira/Suka.
H : Terdapat gambaran perasaan gembira atau suka dalam sajak ini terutama apabila remaja menganggap kehidupan ini indah dan manis seperti dalam mimpinya.
C : seribu bayang seribu mimpi(R1:B5)

F2 : Perasaan Resah/Gelisah.
H : Terdapat gambaran perasaan resah atau gelisah dalam sajak ini terutama apabila seseorang remaja itu mempercayai mimpi yang mengambarkan hidup ini serba indah sedangkan kehidupan sebenarnya penuh dengan cabaran dan pancaroba.
C : tapi dialah nanti menyebabkan kau gundah(R2:B2)

F3 : Perasaan Kecewa.
H : Terdapat gambaran perasaan kecewa dalam sajak ini terutamanya apabila seseorang itu benci dengan sikapnya yang dahulu yang juga mempercayai mimpi yang menganggap kehidupan ini penuh dengan keindahan.
C : yang kini kubenci sebab begitu lemah(R3:B3)

F4 : Perasaan Yakin/ Optimis.
H : Terdapat gambaran perasaan yakin atau optimis dalam sajak ini terutamanya apabila siayah mencadangkan kepada anaknya untuk tidak mempercayai mimpi seseorang itu mestilah ada keberanian, kekuatan hati dan ilmu pengetahuan yang tinggi.
C : Dapatkan keberanian hidup baru(R5:B1)
      dari kekuatan hati dan ketinggian ilmu.(R5:B2)

F5: Malu
F6: Rindu
F7: Benci

Pilih 3 isi sahaja
1 is i=3 markah ( 1 markah fakta dan 2 markah Huraian/Contoh)
3 isi x 3 markah = 9 markah


SOALAN 8

PADA SETIAP KALI KAU TIBA, OGOS
Kemala

Pada setiap kali kau tiba, Ogos
bumi dan hati ini
melapangkan ruang buat kata hikmah
harga diri
awan hitam semalam                                                          5
awam hitam belenggu
terbenam di kaki hari.

Bukan gerimis
tapi taufan
bukan pesimis                                                                     10
tapi pahlawan
seribu,dua ribu tak bernama gugur tak bertanda
memeluk kemerdekaan dalam diam
syahdu yang dartang adalah sepi yang hilang
bukan nestapa                                                                     15
tapi gelegak
bukan duka
Tapi ombak
gelegak ombak penampil bicara.

Pada setiap kali kau tiba, Ogos                                          20
siapa lagi bakal melihat dirinya
analisa ini
di ganggang siang
di tampuk malam
dewasa dalam pancaroba serba                                        25
ini ketentuan
inti pencarian yang nikmat
dimensi gerak fikir daya.

Pada setiap kali kau tiba, Ogos
angin tanah air                                                                30
membawa bisikan
setia dan cinta perkasa.


Puisi Sepanjang Zaman, 1989
Dewan Bahasa dan Pustaka.


      a).  Berikan maksud ungkapan berikut.

            i.          awan hitam belenggu(R1:B6)                                                        [2]

             ii.          seribu, dua ribu tak bernama gugur tak bertanda(R1:B5)        [2]


      b)   Jelaskan tiga mesej dalam sajak ini.                                                                   [9]


a)      Dengan memberi contoh, huraikan empat unsur gaya bahasa dan kesannya yang        
      memperlihatkan nilai sestetik dalam sajak ini.                                                   [12]


SKEMA NO. 8

a)      Maksud ungkapan,

i.                     awan hitam belenggu (R1:B)
 Maksud = Penjajah yang menjajah tanah air/tanah Melayu.
                      1m                                1m                                                                               [ 2 ]
ii.                   seribu dua ribu tak bernana gugur tak bertanda (R1:B5)
Maksud = Ramai pejuang kemerdekaan mati/terkorban dan tidak dihargai/hormati.
                                                    1m                                                           1m                            [ 2 ]


b)      Tiga mesej dalam sajak.

F1: Kita hendaklah menanamkan semangat cintakan negara di kalangan rakyat/ masyarakat.
H: Dalam sajak ini mesej yang ingin disampaikan pengarang agar kita sebagai rakyat Malaysia kita hendaklah menanamkan semangat cintakan /patriotisme yang tinggi dalam diri masing-masing untuk membentuk jati diri yang sayangkan negara.
C:bumi dan hati ini(R1:B2)
    Melapangkan ruang buat kata hikmah(R1:B3)
     Harga diri(R1:B4)


F2: Kita hendaklah berusaha membangunkan negara dalam menghadapi persaingan global.
H : Dalam sajak ini mesej yang ingin disampaikan pengarang agar kita sebagai rakyat Malaysia kita hendaklah berusaha membangunkan negara ini dalam menghadapi persaingan di peringkat global, agar negara Malaysia ini setanding dengan negara maju yang lain.
C : ini ketentuan(R3:B7)
      inti pencarian yang nikmat(R3:B8)
      dimensi gerak fikir daya(R3:B9)

F3: Kita mestilah mempunyai keazaman untuk mempertahankan kedaulatan/kemerdekaan negara.
H: Dalam sajak ini mesej yang ingin disampaikan pengarang agar kita sebagai rakyat Malaysia kita hendaklah mempunyai keazaman dalam hati untuk mempertahankan kedaulatan negara Malaysia ini melalui sikap kesetiaan dan perasaan cinta kepada negara.
C : angin dan tanah air(R4:B2)
      membawa bisikan(R4:B3)
      setia dan cinta perkasa(R4:B4) 

    F4: Kita hendaklah menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan negara.
    H: Dalam sajak ini mesej yang ingin disampaikan pengarang agar kita sebagai rakyat
    Malaysia kita hendaklah menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan negara yang                  
     Begitu berani mempertahankan negara. Mereka ini dianggap pahlawan yang berjasa.
   C: tapi pahlawan(R2:B4)
       Seribu, daua ribu tak bernama gugur tak bertanda(R4:B5)
       Memeluk kemerdekaan dalam diam(R4:B6)

   F5: Kita hendaklah mengingati peristiwa sejarah negara yang pernah dijajah.
   H  : Dalam sajak ini mesej yang ingin disampaikan pengarang agar kita sebagai rakyat
    Malaysia kita hendaklah mengingati peristiwa negara kita yang pernah dijajah oleh
    penjajah Barat seperti Portugis, Belanda dan British. Peristiwa ini hendaklah dijadikan
    iktibar agar kita tidak akan dijajah lagi.
    C : awan hitam semalam(R1:B5)
          awan hitam belenggu(R1:B6)
          terbenam di kaki hari(R1:B7)


3isi
1isi=3m
F=1m,H=1m,C=1m
3isix3m=9m

 c)      empat unsur gaya bahasa dan kesannya.

     F1. Gaya bahasa Personifikasi
      Def; Perbandingan kata sifat/perbuatan manusia dikenakan kepada bukan manusia dalam baris sajak.
C: syahdu yang datang adalah sepi hening(R2:B7)
           -Perkataan “datang” kata perbuatan manusia dikenakan kepada “syahdu” kata bukan
            manusia.
      Kesan : Memberi gambaran yang lebih realistik / meninggalkan kesan imaginasi yang jelas

     F2. Gaya bahasa Metafora
           Def ; Perbandingan kata konkrit dengan kata abstrak dalam baris sajak.
         C: terbenam di kaki hari(R1:B7)
             -Perkataan “di kaki” merupakan kata abstrak manakala perkataan “hari” kata konkrit.
         Kesan : Memberikan gambaran yang nyata / jelas

     F3. Gaya bahasa Perulangan Kata Anafora.
           Def ; Perulangan Perkataan di awal baris yang berseturutan dalam sajak.
          C : awan hitam semalam(R1:B5)
                awan hitam belenggu(R1:B6)
               -Berlaku perulangan kata “awan hitam” dalam baris sajak di atas.
         Kesan : Penegasan maksud yang hendak disampaikan / kemerduan dari segi penyebutan

     F4. Gaya bahasa Inversi.
          Def ; Berlaku pembalikkan rangkaikata dalam baris sajak.
        C : dewasa dalam pancaroba serba(R3:B6)
             -berlaku inversi/keterbalikkan kata dalam frasa”pancaroba serba” sepatutnya “serba
              Pancaroba”.
        Kesan : Penyebutan yang indah

      F5 . Gaya bahasa Pengulangan bunyi Asonansi.
             Def ; Pengulangan bunyi vokal dalam sebaris sajak.
            C : seribu, dua ribu gugur tak bertanda(R2:B5)
                -berlaku pengulangan vokal “u”
         Kesan : keindahan bunyi yang disebut

      F6. Gaya bahasa Pengulangan bunyi Aliterasi.
            Def ; Pengulangan bunyi konsonan dalam sebaris sajak.
            C : memeluk kemerdekaan dalam diam(R2:B6)
                  -berlaku pengulangan konsonan “m”
         Kesan : kelantangan atau kenyaringan bunyi yang di sebut.

F7; Perulangan baris
Cth: Pada Setiap kali kau tiba, Ogos

Pilih 4 isi sahaja
1 is i= 3 markah (1 markah fakta, 1 markah Definisi dan contoh , 1 markah kesan)
4 isi x 3 markah = 12 markah.


SKEMA TAMAT
Disediakan oleh ayisgc65@yahoo.com.my