Selasa, 12 April 2011

Tajuk-tajuk Penting persediaan PKBS 2(KM 2)

Bahagian A: (Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden & Kritikan)

Soalan 1: (Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden)
Zaman Sebelum Perang (1930 hingga 1940-an)
1. Golongan Penulis
2. Perkembangan Genre (Sajak, Cerpen & Novel)
    2.1    Faktor-faktor (perkembangan)
    2.1    Persoalan (menjadi pilihan penulis)
    2.3    Tajuk karya dan nama penulis

Soalan 2:(Kritikan Sastera)
Tahap(Sejarah) Perkembangan Kritikan


Bahagian B (Genre Novel & Cerpen)
Soalan 3: Genre Novel
Bab 1 hingga bab 30 (soalan berdasarkan petikan)
Aspek yang akan dinilai:
1. Watak dan Perwatakan
2. Mesej
3. Teknik Penceritaan


Soalan 4: Genre Cerpen
6. Kesementeraan oleh: S.Othman Kelantan
7. Kuntum Perdamaian oleh: Azmah Nordin
8. Garis Panorama oleh: Jais Sahok


Aspek yang akan dinilai:
1. Watak dan perwatakan
2. Mesej
3. Persoalan
4. Citra masyarakat


Bahagian C (Genre Drama)


Soalan 5: Drama Lawyer Dahlan.
Aspek yang akan dinilai:
1. Latar (Masa & Tempat)
2. Teknik Penceritaan
3. Watak dan Perwatakan
4. Peristiwa


Soalan 6: Drama Malam Ini Penyu Menangis
Aspek yang akan dinilai
1. Kategori drama
2. Persoalan
3. Peristiwa
4. Watak dan Perwatakan.


Bahagian D(Genre Sajak)
1. Keindahan Yang Hilang oleh : Shamsuddin Jaafar 
2. Kunci oleh T.Alias Taib
3. Doa Terakhir oleh: Zaihasra
4. Bulan Berdarah oleh: Nahmar Jamil


Aspek yang akan dinilai:
1. Gaya Bahasa
2. Mesej
3. Tema
4. Nada
5. Citra masyarakat
6. Nilai Kemanusiaan
Selamat Mengulangkaji Semuga Sukses...
Soalan 7: