Isnin, 29 Oktober 2012

Soalan percubaan KMK negeri Terengganu 2012


Bahagian A: Puisi
[25 markah]

Jawab satu soalan sahaja.

1     Baca puisi di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Raja muafakat dengan menteri,
Seperti kebun berpagar duri.

Betul hati kepada raja,
Tanda jadi sebarang kerja.

Hukum adil atas rakyat,
Tanda raja beroleh inayat.

Kasihkan orang yang berilmu,
Tanda rahmat atas dirimu.

Hormat akan orang pandai,
Tanda mengenal kasa dan cindai.

(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny], 2012. Permata Sastera Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka)

(a)        Nyatakan jenis puisi di atas dan jelaskan tiga ciri-ciri yang terdapat dalam
puisi tersebut.                                                                                                                    [7]

(b)        Bincangkan  tiga natijah daripada keharmonian hubungan raja dan rakyat sebagaimana yang terdapat dalam puisi di atas.                                                                                  [12]

(c)        Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri raja atau pemimpin yang dapat dijadikan teladan oleh orang bawahannya.                                                                                                                  [6]


2     Baca sajak di bawah ini dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Pahlawan Ialah Dia

Abdul Ghafar Ibrahim

Pahlawan ialah warga yang mengalirkan keringat
demi menyuburkan ladang negara sayang
Pahlawan ialah warga yang menitiskan darah
demi menghidupkan simfoni negara berbilang.

Dialah pahlawan yang mengumpulkan tenaga            5
            siap sedia
atas nama negara yang tidak dibiarkan leka
Dialah pahlawan yang menghimpunkan setia
            tahan uji
atas nama negara yang tak dibiarkan mati                  10

Siang-siang berjaga-jaga kerana tak rela
masa depan bangsanya lena
Malam-malam waspada kerana tak sanggup
peluang bangsanya tertutup.

Khidmat cemerlangnya mengapung                           15
pada permukaan bahang puji dan keji
Semangat wajarnya kental membara
di udara kaji dan uji.

Mentari waktu menyambar kasih sayangnya
pada keluarga semasa bertugas jauh                           20
Bulan masa merebut tidurnya
dari sisi dikasihi oleh jadual cemas.

Dialah laskar pelindung kota penyokong desa
warga yang tekadnya disimpulmatikan
oleh jawapan sejahtera aman                                       25
Dialah nadi ketahanan industry
            teknologi kembangan
memikul amanah tak berkesudahan
demi mencari jawapan makmur raya.

Tubuhnya perisai tembus peluru.                                 30
Bom-bom-boom-bamm
            dia tak gentar
                 Tum-tam-tum-tammm
                        dia tunggu
                              Tret-tet-tret-tett                               35
                                           dia terus maju.              

Baktinya bunga harum warna-warni
            dia tak peduli
                  dia tak terpegun
                        dia terus tugas tekun.                   40
Sebagai warga bangsa bermaruah
dia terus gemakan gunung hasrat:
                        Selamat negara
                        Besar bangsa
                        Pelihara agama                             45
                        Daulat bahasa
                        Cemerlang budaya

Kerana dialah anak watan pewaris keselamatan
Kerana dialah kelompok rakyat
            penjunjung amanat                                  50
yang bersandar pada sinar takwa
yang pernah mengalami erti sengsara:

Cedera di bukit
            tangis di laut
                        jerit di udara                                55

tempang di sempadan
            buta di lading
                        lemas di sungai
lesu di sawah
     parah di lembah                           60

Yang menjadikan kematian bukti hidupnya
            pahlawan
bukti zaman yang pernah dilindungi
zaman yang menjadi saksi
kepada nilai kemanusiaan yang megah                        65
            dipertahankan.

(Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny]
2012. Permata Sastera Melayu, Kuala Lumpur: Dewan , Bahasa dan Pustaka)

(a)        Jelaskan tiga sifat pahlawan yang dikemukakan oleh penyair berdasarkan sajak
di atas.                                                                                                                              [3]

(b)        Dengan mengemukakan contoh, huraikan empat unsur gaya bahasa yang memperlihatkan nilai estetik sajak di atas.                                                                                                       [16]

(c)        Berdasarkan sajak di atas, nyatakan pandangan anda mengenai kewajipan  seorang warganegara terhadap negara yang merdeka                                                                                          [6]   


Bahagian B: Prosa Tradisional
[25 markah]

Jawab satu soalan sahaja.

3.      Baca petikan prosa di bawah kemudian jawab soalan yang mengikutinya.

Maka segala orang banyak pun suka melihat Tun Tuah bertikam dengan Taming Sari itu. Maka Tun Tuah pun fikir dalam hatinya, ‘Apa juga dipakainya maka tiada lut kuparang? Tetapi pada firasatku sebab kerisnya inilah maka ia tiada dapat ditentang lawan dan tiada lut kuparang tubuhnya itu. Jikalau demikian, apa juga kehendaknya? Baiklah kerisnya kuperdayakan.’

                                             (Dipetik daripada Majlis Peperiksaa Malaysia[peny.]2012.Permata  
                                                      Sastera Melayu. Kuala  Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka)


(a)    Jelaskan tindakan Hang Tuah seterusnya berdasarkan ayat petikan di atas “Baiklah kerisnya kuperdayakan”                                                                                                           [8]
 
(b)  Pada   pendapat anda, apa yang mungkin berlaku  jika  Laksamana HangTuah  tidak  berjaya mendapatkan keris Taming Sari itu?                                                                                         [9]

 (c)    Berdasarkan  Hikayat Hang Tuah (Bab VII)  ini bincangkan empat peristiwa yang
         menunjukkan Hang Tuah seorang watak epik yang hebat.                                                          [8]

4.    Berdasarkan cerita dalam  “Hikayat Pelanduk Jenaka” yang termuat dalamPermata Sastera Melayu;

(a)    Jelaskan  lima nilai moral yang terkandung dalam cerita ini                                                   [10]

(b)               Bincangkan persamaan kehidupan manusia dengan kehidupan masyarakat binatang dalam Hikayat Pelanduk Jenaka.                                                                                                [15]

Bahagian C: Prosa Moden
[25 markah]

Jawab satu soalan sahaja.
.
5.      Baca petikan cerpen di bawah kemudian jawab soalan yang mengikutinya.
     
           Saya lalu mencari poskad dengan gambar yang sesuai untuk mengucapkan tahniah. Sebelum menulis Saya baca sekali lagi berita dalam akhbar itu. Melihat gambarnya, gambar yang paling “baharu” kata wartawan yang menemuramahnya, dalam baju batik dia kelihatan seperti orang yang berusia 45 atau 50 tahun sahaja, dia seorang yang tinggi dan maskulin pada masa mudanya. Lebih tegap daripada saya.Kalau berjalan macam tentera, belakangnya selalu tegak. Pada gambar itu tidak nampak tanda-tanda ketuaan seperti kebanyakan orang yang seusia dengannya. Dalam rencana itu dia mendedahkan rahsia keawetmudaannya yang disimpan sejak enam dekad sesudah didesak oleh wartawan yang ditemuramah, demi untuk menjadi teladan kepada generasi muda hari ini yang terlalu banyak menghabiskan masa dengan hiburan, kata wartawan itu.


                             (Dipetik daripada Majlis Peperiksaa Malaysia[peny.]2012Permata                   
                                      Sastera Melayu. Kuala  Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka)
 


(a)    Huraikan rahsia keawetmudaannya sebagaimana yang diceritakan kepada wartawan dalam cerpen di atas.                                                                                                                   [4]

(b)   Berdasarkan cerpen “Usia Emas” bincangkan tiga sebab Cikgu Baharum bimbang dengan usia yang dipinjamkan ini.                                                                                                     [9]


(c)    Pada pandangan anda, bincangkan empat ujian Allah S.W.T terhadap anak-anak yang mempunyai ibu bapa yang sudah lanjut usianya dapat membuahkan sifat kasih sayang sebagaimana yang dinyatakan dalam cerpen “Usia Emas”.                                                                                                        [12]


6.      Baca petikan cerpen di bawah kemudian jawab soalan yang mengikutinya.
     
           (MARGA MUDA sedang duduk di bangku. Masuk MISA SAGARAGA dengan pembantunya diikuti oleh pengikut-pengikut yang lain. ANAS SAMANDA berselisih dengan mereka. Dia memandang dengan jelek).

ANAS SAMANDA: Lihat keangkuhan mereka! Kau sendiri lihat keangkuhan
mereka.
          
MARGA MUDA: Dia kaya, dia berpengaruh, dia berkuasa.

ANAS SAMANDA: Kau setuju cara mereka?
          
MARGA MUDA: Banyak orang, aku salah seorang daripada mereka, lebih suka
melihat daripada campur tangan.

MARGA MUDA: Kerana aku memilih untuk tidak mahu terlibat.

ANAS SAMANDA: Kau tahu apa yang baru mereka lakukan? Mereka dating
kerumah bapaku! Mereka mahu menghalau bapaku dari rumah yang sudah didiaminya lebih 50 tahun!

MARGA MUDA: Dia pasti menawarkan sesuatu, Ringgit misalnya.

 ANAS SAMANDA: Jadi, kita harus tunduk kepada ringgit?

 MARGA MUDA: Kalau itu ganjaran yang disetujui. Adat berniaga, ada tawar
menawar.

ANAS SAMANDA: Ini soal maruah, soal harga diri. Tanah itu nyawa kami, urat
nadi ayahku, harga diri keluarga kami.
     

      
                                                                                                                                      
              (Dipetik daripada Majlis Peperiksaa Malaysia[peny.]2012
                                Permata Sastera Melayu. Kuala  Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka)

                       
  
(a)    Huraikan tiga mesej yang terdapat dalam petikan di atas.                                              [9]

(b)   Berdasarkan drama  “Asiah Samiah” yang termuat dalam Permata Sastera Melayu bincangkan empat kepincangan hidup masyarakat yang boleh dijadikan panduan kepada anda.              [16]
6 ulasan: