Rabu, 4 September 2013

Pengurusan Organisasi Asrama Dalam Cerpen Di Sebalik Sirat Makna            PERANCANGAN
Penetapan matalamat dan objektif yang hendak dicapai dalam pengurusan organisasi
Asrama, antara lainnya ialah:

1.1          Mendisiplinkan pelajar yang tinggal di asrama (asrama sarjana)
1.2          Menjamin masa depan pelajar (hlm. 181)
1.3          Berjaya dalam hidup dan membentuk menjadikan mereka sebagai
                 manusia(hlm.185)
1.4          Meningkatkan tahap disiplin sekolah (hlm.175)
1.5          Meyakinkan masyarakat tentang disiplin pelajar

2.0       PENGORGANISASIAN
2.1          Pengurusan sumber
2.1.1 Asrama Sarjana
* Asrama yang kerap mempunyai kes-kes disiplin kerana sekumpulan pelajar yang bermasalah ditempatkan disitu. (hlm.176)
Cth: Keleman yang dibuang sekolah kerana membelasah pelajar tingkatan dua. Sekumpulan pelajar telah digantung sekolah kerana berdua-duaan di Dewan Makan pada jam dua pagi
*Sampah bertaburan
*Kebersihan (air kencing berlopak di koridor, mangkuk tandas yang kotor, dinding-dinding yang berconteng)

2.1.2 Pelajar
* Bermasalah disiplin seperti bergaduh, merokok , berdua-duaan
* Tinggal jauh dari sekolah
Cth: Tingang yang tinggal di Long Banga di hujung Sungai Baram ibubapa terpaksa menggunakan kapal terbang untuk menyelesaikan masalah disiplinnya (hlm. 183)

2.1.3 Warden
                * Mengikut peraturan yang telah ditetapkan (prosedur) hlm. 183
                * Hukuman

2.2          Aktiviti dan Program
                - Mesyuarat mingguan akan dikendalikan oleh PK HEM (hlm. 180)
                - Kajian tentang latar belakang pelajar (hlm. 182)
                - Soal selidik tentang punca masalah disiplin di kalangan pelajar(hlm. 183)
                - Pertemuan dengan ibubapa pelajar bagi mencari jalan penyelesaian (hlm. 182) cth: Ibu bapa               Tingang datang dari Long Banga.

2.3          Ahli Jawatankuasa / Struktur organisasi Pengurusan Asrama
Pengetua
Encik Micheal Teo
PK Pentadbiran
Encik Muthu
PK HEM
Encik Naszkir b. Zakir
Ketua Warden
Cikgu Ibau Paul Nyibang
Warden
Encik Naszkir b. Zakir

3.0          TENAGA KERJA (STAFFING)
                Spesifikasi Kerja nama jawatan serta tugas ringkasan kerja .

                PENGETUA
                . Mengetuai mesyuarat jawatankuasa disiplin sekolah termasuklah unit asrama
                . Menandatangani surat
                .Meneliti laporan yang disediakan termasuklah laporan disiplin asrama.
                . Menyelesaikan masalah yang dimbul di kalangan  tenaga kerja (staff) cth: memanggil cikgu     Ibau dan Naszkir untuk berbincang

                PK Hal Ehwal Murid
                . Meningkatkan tahap disiplin sekolah (hlm. 175)
                . Mengendalikan mesyuarat Mingguan warden
                . Membuat keputusan tentang masalah disiplin
                . Bekerjasama dengan ketua warden bagi menyelesaikan masalah disiplin di asrama
                . Mengkaji / menyiasat punca masalah yang berlaku
                . Berbincang dengan ibu bapa pelajar yang bermasalah

                KETUA WARDEN
                . Menyelesaikan masalah disiplin pelajar asrama  (hlm. 174)
                . Menyediakan laporan disiplin asrama seminggu sekali (hlm.175)
                . Bekerjasama dengan PK HEM
                . Memberi nasihat / kaunseling kepada pelajar bermasalah
                . Menggantung / mendenda pelajar

                WARDEN
                .Memastikan tahap disiplin pelajar asrama terkawal
                . Meronda asrama
                . Memastikan tahap kebersihan asrama