Selasa, 9 November 2010

Soalan Percubaan Kesusasteraan Melayu kertas 2 Kelantan 2010

 SULIT
922/2
Kesusasteraan Melayu
Kertas 2
2010
3 Jam


PERSATUAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
CAWANGAN KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2010
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
                                                                                                                                               


KESUSASTERAAN MELAYU

KERTAS 2

(Penghayatan Kesusasteraan Melayu Moden)

Masa : Tiga Jam
 


Arahan kepada calon:

Jawab empat soalan sahaja: satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, C, dan D.

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [  ].


 


Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

STPM 922/2                                                                                                  [ Lihat sebelah]
Bahagian A : SEJARAH KESUSASTERAAN MELAYU MODEN DAN KRITIKAN SASTERA

1.         Perkembangan genre novel tahun 1920-an memperlihatkan bentuknya yang masih terikat dengan sastera tradisi khususnya cerita penglipurlara, dan sebenarnya tidak banyak menimbulkan persoalan
Berdasarkan pernyataan tersebut,

(a).       Nyatakan dua tokoh penting dalam sejarah perkembangan genre novel pada tahun        1920-an.                                                                                                          [ 4 ]

(b).       Huraikan apakah persoalan-persoalan  yang mewarnai genre novel pada era   tersebut                                                                                                            [ 9 ]

 (c).      Bincangkan persamaan yang wujud antara genre novel dengan cerita    penglipurlara dalam sastera tradisi.                                                                    [12]2.         Kritikan pada tahun-tahun 50-an mempunyai pendekatan yang beragam. Yang banyaknya ialah kritikan realisme yang mengarah untuk membentuk masyarakat sasterawan yang mahukan sastera dilihat daripada kaca mata keindahan adalah amat sedikit, di samping adanya yang berkecuali.

Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan-soalan berikutnya
                                                           
a).        Nyatakan dua tokoh pengkritik yang aktif dalam penulisan kritikan pada era   1950-an.                                                                                                          [ 4 ]

b).        Huraikan corak kritikan yang telah dihasilkan oleh pengkritik-pengkritik
            era 50-an                                                                                                        [15]

c).        Jelaskan bentuk kritikan yang dihasilkan oleh pengkritik daripada kalangan        pengkritik  era 50-an.                                                                                       [ 6 ]
Bahagian B: NOVEL DAN CERPEN.

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

3.  Baca petikan novel di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya;

            “ Entahlah. Yang Berhormat memang tidak beritahu saya pak su dan pak long pun akan datang.”
            “Apa agaknya hajat mereka?”
            “Wallahu a’alam. Nantilah kita tanya.”
            Tuk Empat Dahlan dan Imam Saad telah diberitahu dan telah tiba, lalu bersama Sudin dan Pak Salim pergi menyonsong ke tepi jalan.
            Sudin berasa amat gelisah. Dia melihat jam tangannya. Perjumpaan sepatutnya telah bermula setengah jam yang lalu. Sekarang telah pukul sebelas setengah. Waktu Jumaat akan tiba kira-kira satu jam lagi. Rombongan Yang Berhormat dengan pak su  masih lagi bercakap-cakap dengan rombongan yang menyongsong.
            “Alhamdulillah nampaknya orang kampung memberi sambutan yang hebat. Mereka telah menunggu lama. Ada yang datang awal-awal pagi.”
           
                                    ( Dipetik daripada novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur:  
                              Dewan Bahasa Pustaka, Kuala Lumpur 2003, halaman  173 )
           
a)         Siapakah  pak su dan pak long dalam petikan di atas.                [ 4 ]

b)         Huraikan tiga aspek penting yang mengukuhkan plot berserta dengan contohnya yang terdapat dalam petikan di atas.                                                                        [ 9 ]
                                                           
c)  Huraikan tiga bentuk nilai kemanusiaan yang diperlihatkan oleh watak  pak su terhadap penduduk kampung dalam novel  di atas.                                                 [ 12 ]

4. Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang mengikutinya.
            Aku tunduk menghadap ayah tiriku.
            “Orang sini semua tahu!  Sama ada kau betul atau salah, mereka tidak persoal lagi.Mereka sudah tahu yang kau sudah mencemarkan nama aku dan nama ibumu
            Aku hanya menitiskan air mata.Ibu hanya merenungku sahaja.Dan,apbila wajah ibu yang aku sayang kucuba perhati, dia tidak mengalihkan pandangannya kea rah lain.Aku gembira sekali.Aku tahu yang ibu tetap di sebelahku.Kasih-sayangnya padaku tidak pernah berganjak.Dan, kejadian itu memang sekali adalah suratan nasibku.
            Tiba-tiba ibu mahu bersuara.Tentu ibu mahu membelaku agaknya.Tetapi, ayah tiriku cepat memotong. “Sudahlah! Kau sudah siap dengan segala barang-barangmu?”
                                                       
                                      (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (peny), 2003,
                        Cerpen “Perjalanan yang Tak Direncana” dalam Mutiara Sastera Melayu                                   Moden, Kuala Lumpur,Dewan Bahsa dan Pustaka, hal 133)


a)      Nyatakan  nama Aku  dan latar tempat dalam petikan di atas                [ 3 ]

b)      Apakah pesanan ayah tiriku  sebelum petikan di atas                          [ 4 ]

c)      Jelaskan perbuatan Aku yang “mencemarkan nama aku dan nam ibumu”.          [ 6 ]

d)      Huraikan dua perwatakan positif dan dua perwatakan  negatif Aku dalam
            cerpen  ini.                                                                                                        [12]


Bahagian C : DRAMA

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini

5)         Baca petikan drama di bawah ini,dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya:

RAHIMAH: Memang tak kenal. (Memandang ke lain)

MAK RAHIMAH: Hai, Rahimah... (meletakkan bakul) aku rasa aku tak silap,            Rahimah. Kau adalah anak aku, anak kandungku sendiri. Aku bersyukur, kau     selamat balik ke tanah air. Aku gembira Encik Dahlan lulus ilmu undang-undang             dan dapat jadi majistret. Ambillah bakul ini, Rahimah, buah tangan mak dari       kampung. (Menunjukkan bakul).

RAHIMAH:     Tidak, rumah ini tak kurang apa-apa. Bawa balik. Buat malu saja.

MAK RAHIMAH: Jangan begitu, Rahimah...mengucap, Rahimah...ini mak, Rahimah.    (Memandang Rahimah dengan sedih).
  
RAHIMAH: Tidak, mak aku bukan serupa ini. Amin, suruh perempuan tua ini keluar.

AMIN  :  Baik, encik( berjalan mendapatkan Mak Rahimah). Mak Cik, bawalah                               balik barang-barang ini.  Baliklah, mak  cik . Encik tak beri  lama di sini.

(Rahimah perlahan berjalan sambil membetulkan susunan buku-buku di atas meja)

MAK RAHIMAH: Rahimah, (menangis) sampai hati kau, nak. Sampai hati kau           menghalau aku. Ibu kandung kau, kau halau. (Mengesat-ngesat air mata) Rupa- rupanya kua dah lupa dan tak kenalkan aku lagi.

                                    ( dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia [peny.] , 2010
                                    Mutiara Sastera Melayu Moden, Kuala Lumpur.                                                                       DBP,hlm 195)

a)         Siapakah Mak Rahimah? Jelaskan balasan yang diterima oleh Rahimah setelah beliau menghalau perempuan tua itu?                                                                                    [ 8 ]

b)         Huraikan tiga mesej yang ingin dikemukakan oleh pengarang melalui peristiwa dalam petikan di atas.                                                                                                     [ 9 ]

c)         Jelaskan empat fenomena sosial yang  tidak menyenangkan  dalam drama Lawyer Dahlan.                                                                                                        [ 8 ]

6)         Baca drama di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang  mengikutinya:


a)          Jelaskan persamaan nilai yang terdapat pada watak Minah dan Cik Lijah dalam            drama   Malam Ini Penyu Menangis karya Noordin Hassan.                                 [ 9 ]

b).        Huraikan citra masyarakat nelayan yang dipaparkan dalam drama di atas.  [12 ]

c)                   Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam drama.                          [4 ]
Bahagian D: SAJAK

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini

7.          Baca sajak di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Doa Terakhir

Zaihasra

Yang kupeluk tubuh lelahmu
yang kucium rambut lusuhmu
yang berderai air mataku, dingin subuh
menggigit kulit dan jantungku berdetap
ketika embun turun mencecah bumi                                                 5
menghitung denyut waktu saat akhir nafasmu
membawa pergi apa yang kummiliki !

Ibunda,
selamanya kedengar deburan ombak hidupmu
seadanya kutampung penderitaanmu, sedang kudratku                  10
lemah untuk menahannya ; doaku mungkin lewat terkabul
di mana pada alam luas ini suaraku sering tenggelam punca
betapa pilunya embun terakhir menyentakku
tiada lagi senyum di bibir lukamu .

Ibunda,                                                                                            15
kalaulah mungkin aku berdosa
setelah kita saling bermaaf ;
janganlah kau bawa lukaku bersamamu
aku telah belajar membaca wajah laut
mengoyak wajak pasir, menyibak suria                                         20
menggenggam angin menyusuri wajah malam                           
namun, maafkan aku demi cintamu.


Pulanglah bonda ke dalam kehidupan yang abadi
setelah datang dengan berani
akan kukenang matamu dalam merenungku                                 25
mengungkap penyerahan hayat                                                        
perjalanan 74 begitu panjang pertarungan
suka duka adalah impian kau membangunkan mimpi
dan aku adalah benteng yang mendepani
kehidupanmu.                                                                               30
            bagaikan batu pualam                                                     
            onggokan pusaramu
            memanggilku pulang
            ke kampung laman
            setelah lama dan jauh , musafir dan berkelana              35
            pedih mataku berair mata                                            
            segenggam rindu menjadi selaut duka
            setabah dukaku menampung rasamu.

Ibunda,
meski di sini kita berpisah                                                        40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dan di tamanku belum selesai kutanam bunga                        
kau adalah segalanya bagiku
tenang dan tenanglah
dalam doaku kita pasti bertemu.


Dewan Sastera, April 1998
Dewan Bahasa dan Pustaka.

                      (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia[peny.], 2003.
                                                                  Mutiara Sastera Melayu Moden.
                       Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Hal. 292-293).


(a) Jelaskan empat perlakuan penyajak terhadap ibunya dalam sajak      
     tersebut.                                                                                  [8]

(b) Huraikan tiga mesej berserta contoh yang ingin dikemukakan penyajak
     dalam sajak tersebut.                                                              [9]

                       (c) Huraikan empat unsur perulangan berserta contoh yang terdapat dalam
                            di atas.                                                                                    [8]
8.                      Baca sajak di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

           www.sibermerdeka.com.my


A.                 Ghafar Ibrahim

Dalam kebun diriku
aku tanam saujana rancangan
untuk memerdekakan warga susahku
            hidup menentang senja dan malam.

            Dalam parlimen diriku                                           5
            aku bahas isu onak dan enak
            untuk kumerdekakan warga fikirku
            mengelak hidup diperkotakkatikkan.

           Dalam laut diriku
           ombak gelora memanpar pantai aman                  10
           untuk menguji amal dan iman.

          Dalam gergasi diriku
          terpedaya jua oleh permainan si kancil
          namun sempat sedar dan beringat lagi.

         Dalam pentas diriku                                               15
         aku berlatih menangkis angin
         aku berlatih memunggah awan
         menghayati skrip demi skrip
         yang tak diduga klimaksnya.

         Dalam dewan diriku                                               20
         aku tak cemas lagi
         oleh kata yang mengekang
         aku tak lemas lagi
         oleh kata yang menyerang.

               Apabila siber merdeka sampai                            25
               ke rumah cabaranku
         aku panggil diriku bermesyuarat
         menyokong, berkecuali atau menentang
         aku ambil keputusan
         waktu itu aku kenal batas diri                            30
         untuk tidak mengulangi kekalahan.


          Kini, kapal diriku telah berlabuh
                 di pangkalan usia
          aku turun darinya                                              35
                 mengadap hidup nyata
          peristiwa datang peristiwa pergi
          bagai siang memanggil malam
          dan siber merdeka terus berkaca
          terus mengalirkan arus ingatan :                       40
          elakkan dirimu menjadi sia-sia
          hamparkan dirimu di persada Tuhan.


               Dewan Sastera, Ogos 2001
         Dewan Bahasa dan Pustaka.

                      (Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia[peny.], 2003.
                                                                  Mutiara Sastera Melayu Moden.
                       Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Hal. 310-311.
             

              (a) Terangkan hubungan antara judul dengan kandungan sajak di atas. [ 4 ]

              (b) Huraikan tiga pemikiran penyajak dalam sajak di atas.                          [ 6 ]

              (c) Dengan memberikan contoh yang sesuai, huraikan lima unsur gaya bahasa                                sajak di atas yang mengangkat nilai estetik sajak tersebut.                  [15]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan