Selasa, 12 Ogos 2014

Latihan Pengurusan Acara (Aktiviti Sastera)1.         Anda bertanggungjawab untuk menguruskan Projek Pesta Pantun  peringkat daerah. Huraikan empat prinsip pengurusan  yang perlu anda lakukan untuk menjayakan majlis ini.                                [25]   

2.         Jabatan kesusasteraan Melayu Komunikatif sekolah anda bercadang untuk mengadakan kursus penulisan kreatif di kalangan pelajar tingkatan Enam bagi  member pendedahan tentang teknik penulisan kreatif yang berkesan selaras dengan keperluan peperiksaan penggal 3. Ulaskan penganjuran kursus tersebut mengikut prinsip-prinsip asas pengurusan.                                                                                                                             [25]

3.         Sempena  sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolah, pihak pengurusan sekolah telah memilih persatuan pelajar-pelajar tingkatan Enam untuk mementaskan sebuah  drama yang bertemakan patriotik bagi menaikkan kecintaan pelajar pada negara. Berdasarkan tugasan tersebut , bincangkan pengurusan pementasan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip asas pengurusan.                                                                                        [25]

4.         Guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif telah meminta para pelajar yang mengambil mata pelajaran tersebut mengelolakan satu pertandingan kuiz sastera di peringkat sekolah bagi memupuk minat pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Bincangkan bagaimana prinsip-prinsip asas pengurusan boleh diaplikasikan dalam penganjuran pertandingan tersebut.                                                                                                                                             [25]
5.         Pendaftaran pelajar baru tingkatan enam akan diadakan pada bulan Jun, bersempena dengan Minggu Silaturahim pelajar tingkatan Enam , pihak pengurusan Tingkatan Enam bercadang untuk menganjurkan pameran kiosk mata pelajaran bagi member pendedahan awal kepada para pelajar yang berhasrat untuk menyambut pelajaran di tingkatan enam. Berpandukan tugasan di atas, ulaskan pengurusan pameran kiosk mata pelajaran berasaskan prinsip-prinsip asas pengurusan.

Latihan pengurusan organisasi-GAPENASoalan:
Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA) merupakan induk persatuan penulis seluruh negara, bincangkan pernyatan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip asas pengurusan                                                                                                                                  [25]
Kelangsungan Gapena Empat Dekad
PENUBUHAN Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) pada 23 Oktober 1970 di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala Lumpur, melalui proses perkembangan sejarah yang menarik. Setelah Persekutuan Tanah Melayu, dan kemudiannya Malaysia, mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, para penulis menubuhkan persatuan penulis di negeri-negeri. Di Kuala Lumpur, pada 12 Februari 1961, para penulis yang pernah aktif menubuhkan dan menggerakkan ASAS 50 di Singapura, bersatu menubuhkan Persatuan Penulis Nasional (PENA).
Beberapa persatuan penulis di negeri mulai sedar betapa perlunya diwujudkan persatuan yang benar-benar bertaraf kebangsaan. PENA hanya bergerak di Kuala Lumpur, dan tidak dianggap mewakili suara penulis seluruh Malaysia. Namun, badan penulis di negeri mempunyai keyakinan bahawa PENA dapat memainkan peranan untuk menyatukan persatuan penulis di seluruh Malaysia.
Atas desakan persatuan penulis di negeri, akhirnya PENA mengundang badan tersebut ke suatu pertemuan di DBP, pada 20 September 1969. 13 persatuan telah menghantar wakil dan empat persatuan lain menyatakan sokongan. Satu jawatankuasa dibentuk untuk merealisasikan hasrat menubuhkan gabungan persatuan penulis. Ahli terdiri daripada A. Bakar Hamid, Profesor Mohd. Taib Osman, Baharuddin Zainal, Usman Awang dan Md. Yusuf Harun. Mereka diberi amanah menggubal perlembagaan persatuan yang dicadangkan itu. Pada 23 Oktober 1970, PENA telah mengundang persatuan penulis ke pertemuan untuk menubuhkan GAPENA.
Daripada 13 badan penulis yang hadir, hanya 12 badan penulis yang bersetuju dengan penubuhan GAPENA. Badan tersebut ialah PENA, Gabungan Sasterawan Sedar Kedah (GATRA), Persatuan Penulis Johor (PPJ), Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM), Persatuan Penulis Negeri Sembilan (PEN), Persatuan Penulis Kelantan (PPK), Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM), Kelab Penulis Seberang Prai (KPSP), Persatuan Sasterawan Muda Terengganu (PELITA), Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP), Persatuan Penulis dan Peminat Sastera Kedah (PSK) dan Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB). Badan penulis yang tidak bersetuju ialah Badan Bahasa Sabah (BAHASA). Mesyuarat penubuhan yang dipengerusikan oleh Usman Awang itu akhirnya telah memilih ahli jawatankuasa kerja yang terdiri daripada Drs. Ismail Hussein, Keris Mas, Ismail Dahaman, Ahmad Sebi Abu Bakar, Saleh Daud, Atondra, Zakry Abadi, Zam Ismail dan Kemala.
Pertemuan itu meluluskan Perlembagaan GAPENA yang memaktubkan empat tujuan penubuhannya. Pertama, menyatupadukan penulis tanah air yang menulis dalam bahasa kebangsaan. Kedua, mempertahankan dan memperjuangkan hak dan kepentingan penulis. Ketiga, memberikan sumbangan moral dan material secara positif kepada tujuan dan cita-cita gabungan. Keempat, mengusahakan peluang untuk penulis memajukan bakat mereka. Bagi mendukung empat tujuan tersebut, GAPENA menjalankan empat kegiatan. Pertama, mengeluarkan majalah/lidah rasmi. Kedua, mengusahakan penerbitan karya penulis dalam rangka
memperkayakan kesusasteraan dan ilmu pengetahuan. Ketiga, mewakili penulis tanah air dalam hal yang melibatkan kepentingan penulis dalam persidangan dan pertemuan penulis di dalam dan di luar negeri, dan jawatankuasa serta lembaga, terutama sekali yang ada hubungan dengan bahasa dan kesusasteraan. Keempat, menjalankan langkah yang difikirkan patut dari semasa ke semasa, sesuai dengan cita-cita gabungan.
Di antara aktiviti yang dijalankan oleh GAPENA ialah, menyediakan dan mengadakan bengkel penulisan kreatif dan non kreatif, penulisan fiksyen dan non fiksyen. GAPENA dengan kerjasama persatuan penulis negeri telah mengadakan pelbagai bengkel penulisan seperti Bengkel Penulisan anjuran bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka.
GAPENA juga turut menganjurkan peraduan/pertandingan menulis dalam pelbagai kategori dan genre. Penglibatan persatuan-persatuan penulis telah berjaya melahirkan  ramai penulis yang berbakat di samping dapat mendaulatkan bahasa Melayu serta menyatukan rakyat yang berbilang kaum di negara kita. Di antara peraduan yang dianjurkan oleh GAPENA ialah Sayembara Yayasan Sabah-GAPENA pada tahun 1975 dan 1978, ESSO-GAPENA, GAPENA Darul Iman dan lain-lain.
GAPENA juga turut terlibat dalam penganjuran acara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, demi untuk mendaulatkan dan memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa tunggal untu rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Di antaranya ialah Pertemuan Sastera Nusantara, Persidangan penulis-penulis ASEAN serta hari Sastera yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya.
GAPENA turut menganjurkan lawatan ke luar negara bagi membolehkan ahli-ahlinya membuat penyelidikan  serta mengkaji perkembangan bahasa dan sastera Melayu serta budaya Melayu. Di antara program lawatan ke luar negara yang dianjurkan oleh pihak GAPENA ialah lawatan ke Afrika Selatan, Sri Lanka, Selatan Thailand, Filipina dan lain-lain negara yang mempunyai kaitan dengan bahasa Melayu.
GAPENA juga turut menerbitkan karya-karya sastera serta menghasilkan buku-buku ilmiah berkaitan dengan sastera Melayu. Penerbitan karya dan buku di kalangan ahli persatuannya bagi mengalakkan mereka terlibat secara langsung dalam menerbitkan karya dan buku terutama dalam bidang sastera dan juga bahasa Melayu.
Bagi menghargai sumbangan dan penglibatan ahli-ahlinya GAPENA turut memberi pengiktirafan dan anugerah yang mendapat kerjasama dari pihak-pihak tertentu antaranya , anugerah Budaya , Anugerah Yayasan Sabah dan sebagainya.
Selasa, 5 Ogos 2014

Gerakerja GLA Cerpen Melakoli Di Atas Rumput karya Fatimah BusuLatihan : Uji Minda 1
Arahan: Susun semula peristiwa-peristiwa penting di bawah mengikut urutan yang betul berdasarkan cerpen Melankoli Di atas Rumput karya Fatimah Busu.

A.   “Aku” terbayangkan bagaimana umat Islam  di Palestine, di Kota baghdad serta di Tak Bai dizalimi  dengan kejam oleh kuasa-kuasa yang tidak mahu melihat Islam berkembang.

B.   Apabila umur semakin senja “aku” merasakan kematian semakin dekat dan apa yang diinginkannya hanyalah satu kematian yang diredhai oleh tuhan dengan melaksanakan segala amal ibadat untuk mendapat alam barzakh yang dirahmati.

C.   Watak “aku”  diberi gambaran tentang keadaan umat Islam yang dizalimi menerusi perlambangan darah merah mewarnai sebahagian dari alam semesta “aku”.

D.   Watak “aku” yang dapat rasakan kematiannya semakin hampir berharap agar kematiannya nanti adalah kematian yang disebabkan ajalnya sudah tiba bukannya disebabkan oleh sebab-sebab lain.

E.    Kebebasan dan keamanan yang disimbolikkan menerusi burung putih telah dimusnahkan oleh manusia yang rakus  sehingga membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa sedangkan  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dapat berbuat apa-apa.

F.    Menerusi unsur magis diperlihatkan kebangkitan bukan hanya manusia tetapi juga haiwan pada hari akhirat dalam suasana yang harmoni, malah mereka yang menindas umat Islam juga seperti tentera Amerika, Israel dan Thailand turut  mendapat balasan seperti menarik pedati yang dinaiki oleh umat Islam.

G.   Watak”aku” juga  diperlihatkan satu lagi peringkat iaitu alam akhirat iaitu di padang Mahsyar. Semua mahkluk dibangkitkan untuk  diadili amal kebajikan mereka.

H.   Watak “aku” menceritakan tentang cita-citanya untuk mati tanpa diratapi oleh orang lain serta bebas dari  kekotoran dan kemaksiatan di kawasan perkuburan serta terlepas dari menjadi mangsa fitnah

I.     Watak “aku” telah bermimpi tentang alam kubur yang digambarkan suasananya, gelap, sempit, panas, menghimpit tak ada tilam serta  keseorangan semuanya ditinggalkan.

J.     Watak “aku” menceritakan tentang perjalanan hidupnya bermula dari kelahiran sehinggalah berusia 60 tahun, melalui fasa-fasa kehidupan, punya seorang anak, berpelajaran tinggi punya pekerjaan yang  baik serta kuat beribadat

Analisa Cerpen Melankoli Di Atas Rumput dalam Dwan Sastera Jun 2005Analisis Cerpen Dewan Sastera Jun 2005
oleh: Sohaimi Abdul Aziz

Dalam cerpen “Melankolik di Atas Rumput”, karya Fatimah Busu, persoalan kebenaran menjadi satu aspek penting. Kebenaran yang diperkatakan ialah kebenaran tentang alam selepas mati, iaitu alam kubur. Pandangan Islam telah digunakan oleh pengarang ini untuk mempotretkan kebenaran itu secara kreatif dan imaginatif.  Mengikut Islam, terdapat beberapa peringkat alam yang dilalui umatnya. Bermula dengan alam roh, beralih ke alam rahim, kemudian ke alam nyata, iaitu dunia, alam kubur iaitu alam barzakh dan alam akhirat. Alam kubur adalah sebahagian daripada alam akhirat. Salah satu rukun iman dalam Islam adalah mempercayai wujudnya alam akhirat. Dengan kata lain mengikut ajaran Islam, alam kubur yang menjadi sebahagian daripada alam akhirat adalah benar dan cerpen “Melankolik di Atas Rumput” merakamkan kebenaran itu.
                Watak “Aku” dalam cerpen ini merupakan seorang wanita yang telah mencapai umur 60 tahun dan dia rela untuk bertemu dengan kematiannya kerana kematian adalah sesuatu yang pasti datang. Setiap yang hidup itu akan mati. Umat Islam seperti “aku” percaya bahawa alam kubur akan menanti mereka setelah datangnya kematian. Alam kubur pada dasarnya adalah sangat gelap, sempit, sunyi dan tidak selesa. Namun, alam kubur yang menakutkan itu akan bertukar menjadi alam yang selesa apabila seseorang itu semasa hidupnya menyempurnakan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Manusia yang beriman, iaitu yang mengamalkan ajaran Islam semasa hidupnya akan menikmati alam kubur yang lebih selesa. Alam kubur bagi yang beriman diperlihatkan melalui dialog antara seorang anak dengan kedua-dua orang tuanya:

                “Oh ibu…oh bapa…
                +     Bagaimana hendak jadikan ruang kubur itu lapang?”
                -     “Jangan tinggalkan sembayang…”
                +     Bagaimana hendak jadikan ruang kubur terang-benderang?”
                -     “Bacalah Al-Quran malam dan siang…”
                +     Bagaimana hendak hidup selesa di sana?”
                -     “Buatlah apa yang Allah suruh tinggalkan apa yang Allah larang.”

Petikan di atas menyatakan bahawa bagi orang yang beriman, alam kubur akan menjadi satu tempat selepas mati yang menyenangkan. Jika seseorang itu menurut apa-apa yang dikehendaki atau memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah, apabila dia meninggal dan memasuki alam kubur, maka dia akan memasuki satu fasa yang menyenangkan. Kebenaran tentang alam kubur yang menyenangkan ini dikonkritkan dalam cerpen “Melankolik di Atas Rumput” melalui teknik mimpi.

                Watak “aku” telah bermimpi tentang alam kubur ini sebagai wanita yang telah berusia, “aku” telah melalui pelbagai pengalaman hidup; punya seorang anak, punya pelajaran yang tinggi, punya pekerjaan yang baik dan kuat beribadat. Apabila usia semakin hampir ke hujung senja, “aku” merasakan kematian akan menjenguknya. “Aku” menginginkan sebuah kematian yang diredhai. “Aku” sedar hidup adalah bersifat sementara seperti yang dinyatakan dalam al-Quran dan hadis. “Aku mengamalkan semua syarat-syarat yang ditetapkan untuk memperoleh alam kubur yang selesa jika dia menemukan kematiannya. Keinginan itu dicapai dalam satu mimpi. Dalam mimpi itu aku telah terjaga dan semacam diperlihatkan kepadanya alam kuburnya yang luas, terang dan indah.

                Apakah di sinilah daerahku yang akan datang? Di Wilayah semesta yang berumout ini?            Pembaringanku ini liang lahadnya? Dan kelambu ini jadi belindanya? Dan pokok yang            satu ini jadi nisannya? Kalau inilah takdirnya bagi daerahku yang akan datang. Aku               terlalu bersyukur kepada Allah S.W.Tku. Aku sangat bersyukur!”

“Aku” bukan sahaja bermimpi melihat alam kuburnya, tetapi juga melihat satu lagi peringkat alam akhirat, iaitu satu tempat, padang Mahsyar. Semua makhluk Allah itu dibangkitkan kembali dari alam kubur mereka di padang Mahsyar. Mereka dibangkitkan kembali daripada alam kubur untukm diadili kebajikannya. Yang berat dosanya akan dihukum setimpalnya. Melalui unsur-unsur magis diperlihatkan satu kebangkitan, bukan sahaja manusia tetapi juga binatang. “Aku” bermimpi melihat kemenangan berada di pihak umat Islam. Mereka yang menindas umat Islam seperti tentera Amerika, Israel dan Thailand telah dihukum seperti menarik pedati yang dinaiki oleh umat Islam. Dengan kata lain cerpen “Melankolik di Atas Rumput” telah mengetengahkan satu kebenaran mengikut ajaran Islam iaitu tentang alam akhirat khususnya alam kubur.