Jumaat, 7 Mac 2014

Skema Ulangan Penggal 2 Tahun 2013Skema jawapan ulangan penggal 2 / 2013

Keris Mas melalui novelnya bertajuk Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ada menekankan pembangunaninsan melalui ilmu pengetahuan. Bincangkan bagaimana ilmu pengetahuan diaplikasikan dalam pembangunan insan.                                                                                                    [25]
__________________________________________________________________________________
Skema pemarkahan:

A.           Pengenalan [ 3 ]

F1:          ilmu boleh ditakrifkan sebagai pengetahuan dan kepandaian tentang sesuatu bidang yang       disusun secara bersistem
F2:          digunakan untuk menerangkan sesuatu
F3:          Membangunkan modal insan pada masa hadapan
                Keluar dari kepompong kemiskinan
F4:          Membuka peluang pekerjaan
F5:          Melahirkan  insan yang bermoral / beriman / bertanggungjawan / amanah
F6:          Dihormati dan di sanjungi

Pilih 3 isi sahaja
1 isi = 1 markah (1 markah x 3 isi = 3 markah)

B.            Isi [20]

F1:          Ilmu perdagangan
H/C:       Datuk Tan memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Anak bongsu menuntut di Universiti Malaya manakala anaknya yang sulung Robert menuntut di London dalam bidang kejuruteraan Lombong. Dengan ilmu yang diberikan kepada anak-anaknya itu diharapkan anak-anaknya, terutama Robert akan mengambil alih syarikat yang diterajui oleh ayahnya.
Kesan: perlu dikaitkan dengan pembangunan insan

F2:          Ilmu Perlombongan
H/C:       En.Muhammad telah menghantar Rahim belajar ke luar negara di salah sebuah universiti terkenal di London dalam jurusan pengurusan Dagang kerana bagi En. Muhammad ilmu pengurusan sangat penting dan kejayaan Rahim lulus dengan memperolehi ijazah sarjana muda pengurusan Dagang tepat pada waktu syarikat lombong lembah Tualang ditubuhkan. Rahim diharapkan akan mengambilalih tempatnya suatu hari nanti.
Kesan: perlu dikaitkan dengan pembangunan insan

F3:          Ilmu agama
H/C:       Lebai Maaruf dibesarkan di Surau, tetapi turut mempunyai kelulusan dalam SPM kerana kebetulan di surau tempatnya belajar agama ada guru sekolah yang berijazah yang mengajarnya hingga lulus SPM. Ilmu agama yang diperolehinya di surau dimanfaatkan untuk mengajar mengaji penduduk Kampung Pulai.
Kesan: perlu dikaitkan dengan pembangunan insan

F4:          Ilmu penanaman orkid
H/C:       En.Muhammad memaklumkan kepada abangnya Penghulu Mahmud yang isterinya Cik Puan Tipah hendak membuka ladang orkid di kawasam jeram Medang. Tujuannya untuk mengajar anak-anak muda kampung ilmu menanam orkid untuk dijadikan perniagaan. Matlamatnya untuk  membantu penduduk kampung Pulai keluar dari belenggu kemiskinan.
Kesan: perlu dikaitkan dengan pembangunan insan
F5:          Ilmu perniagaan runcit / kecil
H/C:       Pak Salim menjalankan perniagaan kecil di Kampung Pulai dengan membuka warung dan juga kedai runcit yang menjual pelbagai barangan yang menjadi keperluan penduduk kampung.
Kesan: perlu dikaitkan dengan pembangunan insan

F6:          Ilmu pengurusan pejabat/kesetiausahaan
H/C:       Mahani yang mendapat pendidikan sehingga tingkatan Lima meneruskan pengajian dalam bidang kesetiausahaan. Setelah setiausaha En.Muhammad berhenti, Mahani telah diterima menjadi setiausaha di Pejabatnya. Beliau merupakan seorang setiausaha yang cekap bekerja dan pintar.
Kesan: perlu dikaitkan dengan pembangunan insan

F7:          Ilmu politik
H/C:       YB Mohd. Yusof yang merupakan wakil rakyat memahami dan menggunakan pengalaman dalam ilmu politik untuk terus mendapat sokongan rakyat dengan berusaha mengadakan pelbagai projek bagi membantu rakyat antaranya kerjasamanya dengan Encik Muhammad untuk memindahkan penduduk kampung Pulai ke rancangan Felda.
Kesan: perlu dikaitkan dengan pembangunan insan

F8:          Ilmu pengurusan perhubungan awam.
H/C:       Sudin yang mempunyai pengalaman berhubungan dengan pelbagai lapisan masyarakat semasa menjadi broker telah memudahkannya diterima sebagai wakil kepada wakil rakyat. Seterusnya dia telah dilantik sebagai pegawai perhubungan raya Syarikat Lombong lembah Tualang kerana kebolehannya berhubung dengan orang ramai.
Kesan: perlu dikaitkan dengan pembangunan insan

Pilih 5 isi sahaja
1 isi = 4 markah(1 markah fakta, 3 markah perbincangan)
5 isi = 5 x 4 markah = 20 markah

C:            Penutup [ 2 ]

Penilaian/Pandangan/Rumusan/Kesimpulan/Cadangan


Soalan 5
Sultan Muhammad Syah dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) merupakan pemimpin yang berpandangan jauh. Baginda telah memperkenalkan aturan dan adat istiadat tertentu di Melaka. Bincangkan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan negara.                                                [25]
__________________________________________________________________________________
Skema permarkahan:

A.           Pengenalan       [3]
                Latarbelakang Sultan Muhammad Syah
                Konsep aturan [melibatkan hukuman, tidak melibatkan hukuman (ditegah)]
                Konsep adat istiadat (dalam istana dan luar istana)

B.            Isi                           [20]

                Aturan:
                F1           larangan “kekuningan” dalam pakaian seperti kain, baju, dan destar
                F2           Larangan berbuat rumah bermanjungan bertiang gantung
                F3           Larangan membuat perahu yang bertigkap berpenghadapan
                F4           Larangan bergelang emas
                F5           Larangan memakai barang kemas (tanpa izin raja)
                F6           Aturan memakai keris (keris dihadapan)
                F7           Aturan berpayung (putih raja, kuning anak raja)

                Adat Istiadat
                F8           Susunan tertib menghadap raja (Bendahara, Penghulu bendahari, Temenggung                           duduk di seri balai)
                F9           Memberi gelaran (Orang Besar-besar menjemput jika ada yang dikurniakan                                    “perserian”)
                F10         Menyambut utusan (gendang, serunai, nafiri, payung putih)
                F11         Menyambut surat (bergajah / berkuda)

                Pilih 5 isi sahaja (3 aturan dan 2 adat istiadat)
                1 isi = 4 markah (1 markah fakta, 3 markah perbincangan yang dikaitkan dengan             pembangunan negara, 1 markah contoh)
                5 isi= 5 x 4 markah = 20 markah

C.            Penutup              [2]

                Penilaian/pandangan/rumusan/kesimpulan/cadangan
Pembanguan Masyarakat
2.2.4 Susun Lapis Masyarakat

Soalan klon ulangan penggal 2(2013)
(a). Susun lapis masyarakat melibatkan interaksi sosial yang turut mempengaruhi pembangunan masyarakat . Jelaskan pernyataan ini berdasarkan teks Sulalatus Salatin(Sejarah Melayu).                           [ 9 ]

(b). Kemukakan pandangan anda tentang susun lapis masyarakat dalam (a) berbanding dengan masyarakat hari ini.                                                                                                                                   [16]

Skema jawapan: (a)

F1: Kecekapan pemerintah
H/C: Golongan pemerintah memberi sumbangan yang penting dalam menarik ramai orang untuk berada di negeri Melaka menerusi pelbagai cara. kecekapan Raja iskandar Syah yang menjadi pemerintah Melaka telah menarik golongan pedagang yang kebanyakkannya datang dari beberapa daerah di kepulauan Melayu telah membantu membentuk susun lapis masyarakat dalam teks Sulalatus salatin.

F2: Perkahwinan
H/C: susun lapis masyarakat turut dipengaruhi menerusi proses perkahwinan antara raja dengan golongan tertentu yang setrerusnya mencorak susun lapis masyarakat yang tersendiri. perkahwinan Sultan mansur syah dengan Puteri Hang Liu telah membentuk komuniti etnik cina.

F3: Penyebaran agama Islam
H/C: kedatangan orang-orang arab menambahkan lagi bilangan etnik dalam komuniti dalam Sulalatus salatin. mereka rata-rata terdiri daripada alim ulama dan pedagang. golongan ulamak ini termasuklah Maulana Abdul Aziz, Abu bakar dan sebagainya. Kedatangan mereka turut mempengaruhi susun lapis masyarakat kerana mereka mempunyai peranan penting dan sangat dihormati.

F4: Aktiviti perdagangan
H/C: Kedudukan Melaka yang strategis dari segi perniagaan dan perdagangan antarabangsa telah menarik ramai pedagang datang ke Melaka seterusnya mempengaruhi susun lapis masyarakat di Melaka.

F5: pendidikan
H/C: Golongan agama yang memainkan peranan penting dalam perkembangan pendidikan dalam sulalatus salatin turut mencorakkan susun lapis masyarakat, mereka terdiri daripada golongan ulamak yang menempatkan diri dalam kalangan pentadbir. contohnya maulana abu bakar sangat dihormati sebagai ulamak.

Pilih 3 isi sahaja
1 isi = 3 markah (1 markah fakta, 2 markah huraian/contoh)
3 isi = 3 x 3 markah = 9 markah

Skema jawapan: (b)

calon dikehendaki mengemukakan empat isi secara perbandingan antara masyarakat Melaka dengan masyarakat hari ini:
Nota: Perbandingan melibatkan persamaan dan perbezaan

Pilih 4 isi sahaja
1 isi = 4 markah (1 markah fakta, dan 3 markah huraian/contoh)
4 isi x 4 markah = 16 markah
 
Maaf! Ini hanyalah pandangan dan pendapat saya sahaja...selebihnya bolehlah dirujuk pada guru yang lebih bijaksana.

Rabu, 4 September 2013

Pengurusan Organisasi Asrama Dalam Cerpen Di Sebalik Sirat Makna            PERANCANGAN
Penetapan matalamat dan objektif yang hendak dicapai dalam pengurusan organisasi
Asrama, antara lainnya ialah:

1.1          Mendisiplinkan pelajar yang tinggal di asrama (asrama sarjana)
1.2          Menjamin masa depan pelajar (hlm. 181)
1.3          Berjaya dalam hidup dan membentuk menjadikan mereka sebagai
                 manusia(hlm.185)
1.4          Meningkatkan tahap disiplin sekolah (hlm.175)
1.5          Meyakinkan masyarakat tentang disiplin pelajar

2.0       PENGORGANISASIAN
2.1          Pengurusan sumber
2.1.1 Asrama Sarjana
* Asrama yang kerap mempunyai kes-kes disiplin kerana sekumpulan pelajar yang bermasalah ditempatkan disitu. (hlm.176)
Cth: Keleman yang dibuang sekolah kerana membelasah pelajar tingkatan dua. Sekumpulan pelajar telah digantung sekolah kerana berdua-duaan di Dewan Makan pada jam dua pagi
*Sampah bertaburan
*Kebersihan (air kencing berlopak di koridor, mangkuk tandas yang kotor, dinding-dinding yang berconteng)

2.1.2 Pelajar
* Bermasalah disiplin seperti bergaduh, merokok , berdua-duaan
* Tinggal jauh dari sekolah
Cth: Tingang yang tinggal di Long Banga di hujung Sungai Baram ibubapa terpaksa menggunakan kapal terbang untuk menyelesaikan masalah disiplinnya (hlm. 183)

2.1.3 Warden
                * Mengikut peraturan yang telah ditetapkan (prosedur) hlm. 183
                * Hukuman

2.2          Aktiviti dan Program
                - Mesyuarat mingguan akan dikendalikan oleh PK HEM (hlm. 180)
                - Kajian tentang latar belakang pelajar (hlm. 182)
                - Soal selidik tentang punca masalah disiplin di kalangan pelajar(hlm. 183)
                - Pertemuan dengan ibubapa pelajar bagi mencari jalan penyelesaian (hlm. 182) cth: Ibu bapa               Tingang datang dari Long Banga.

2.3          Ahli Jawatankuasa / Struktur organisasi Pengurusan Asrama
Pengetua
Encik Micheal Teo
PK Pentadbiran
Encik Muthu
PK HEM
Encik Naszkir b. Zakir
Ketua Warden
Cikgu Ibau Paul Nyibang
Warden
Encik Naszkir b. Zakir

3.0          TENAGA KERJA (STAFFING)
                Spesifikasi Kerja nama jawatan serta tugas ringkasan kerja .

                PENGETUA
                . Mengetuai mesyuarat jawatankuasa disiplin sekolah termasuklah unit asrama
                . Menandatangani surat
                .Meneliti laporan yang disediakan termasuklah laporan disiplin asrama.
                . Menyelesaikan masalah yang dimbul di kalangan  tenaga kerja (staff) cth: memanggil cikgu     Ibau dan Naszkir untuk berbincang

                PK Hal Ehwal Murid
                . Meningkatkan tahap disiplin sekolah (hlm. 175)
                . Mengendalikan mesyuarat Mingguan warden
                . Membuat keputusan tentang masalah disiplin
                . Bekerjasama dengan ketua warden bagi menyelesaikan masalah disiplin di asrama
                . Mengkaji / menyiasat punca masalah yang berlaku
                . Berbincang dengan ibu bapa pelajar yang bermasalah

                KETUA WARDEN
                . Menyelesaikan masalah disiplin pelajar asrama  (hlm. 174)
                . Menyediakan laporan disiplin asrama seminggu sekali (hlm.175)
                . Bekerjasama dengan PK HEM
                . Memberi nasihat / kaunseling kepada pelajar bermasalah
                . Menggantung / mendenda pelajar

                WARDEN
                .Memastikan tahap disiplin pelajar asrama terkawal
                . Meronda asrama
                . Memastikan tahap kebersihan asrama